Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W poniedziałek, 30 października 2006 r., nasza wspólnota seminaryjna wzięła udział w pogrzebie ś.p. siostry Grzegorzy (Jolanty Zaborowskiej). Należała ona do Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi - sióstr Honoratek. Zmarła w wieku 91 lat; w Zakonie spędziła 72 lata. Posługiwała w naszym seminarium przez przeszło 55 lat, zajmując się zaopatrzeniem i pracą w kuchni. Ci, którzy zdążyli ją poznać, wspominają ją jako cichą, pokorną, życzliwą, rzetelnie wypełniającą swe obowiązki, nawet w trudnym okresie okupacji i komunizmu. Mszy żałobnej, w archikatedrze częstochowskiej, przewodniczył metropolita częstochowski arcybiskup Stanisław Nowak. Eucharystie koncelebrowali księża diecezji częstochowskiej i sosnowieckiej w tym księża rektorzy, przełożeni i profesorowie seminariów częstochowskiego i sosnowieckiego. Po Eucharystii wszyscy uczestnicy pogrzebu udali się na cmentarz św. Rocha, gdzie trumna ś.p. siostry Grzegorzy została złożona w grobowcu Zgromadzenia.

Trumna ś.p. siostry Grzegorzy w bazylice archikatedralnej.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Złożenie trumny ś.p. siostry Grzegorzy w grobowcu sióstr Honoratek.

Alumni uczestniczący w pogrzebie.