Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W poniedziałek, 30 października 2006 r., nasza wspólnota seminaryjna wzięła udział w pogrzebie ś.p. siostry Grzegorzy (Jolanty Zaborowskiej). Należała ona do Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi - sióstr Honoratek. Zmarła w wieku 91 lat; w Zakonie spędziła 72 lata. Posługiwała w naszym seminarium przez przeszło 55 lat, zajmując się zaopatrzeniem i pracą w kuchni. Ci, którzy zdążyli ją poznać, wspominają ją jako cichą, pokorną, życzliwą, rzetelnie wypełniającą swe obowiązki, nawet w trudnym okresie okupacji i komunizmu. Mszy żałobnej, w archikatedrze częstochowskiej, przewodniczył metropolita częstochowski arcybiskup Stanisław Nowak. Eucharystie koncelebrowali księża diecezji częstochowskiej i sosnowieckiej w tym księża rektorzy, przełożeni i profesorowie seminariów częstochowskiego i sosnowieckiego. Po Eucharystii wszyscy uczestnicy pogrzebu udali się na cmentarz św. Rocha, gdzie trumna ś.p. siostry Grzegorzy została złożona w grobowcu Zgromadzenia.

Trumna ś.p. siostry Grzegorzy w bazylice archikatedralnej.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Złożenie trumny ś.p. siostry Grzegorzy w grobowcu sióstr Honoratek.

Alumni uczestniczący w pogrzebie.