Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Powrót do seminarium po wakacjach jest nieraz trudny dla kleryków. Na szczęście na samym początku roku formacyjnego są rekolekcje, które pomagają wejść w nowy etap formacji. Tegoroczne rekolekcje, trwające od 25 do 29 września, poprowadził dla nas ks. dr Wojciech Węgrzyniak, biblista z archidiecezji krakowskiej.

 

Ten święty czas przeżywaliśmy w pełnym milczeniu. Codzienne pogłębialiśmy przeżywanie tajemnicy Najświętszego Sakramentu poprzez długą Jego adorację. To wtedy mogliśmy rozmawiać o tym, co jest dla nas ważne z Tym, który najlepiej wie, czego nam potrzeba. Temat tej intymnej rozmowy często nasuwał się sam poprzez usłyszane treści, jakie przekazywał nam ks. Wojciech. Z wielką pasją mówił o Bogu, którego trzeba szukać i który pozwala się znaleźć. O Bogu, który zostawia wolność człowiekowi, nie ingeruje na siłę w jego życie i chce, abyśmy sami dobrze wybierali.

Ważnym tematem rekolekcyjnym był Kościół. Prowadzący porównał go do szpitala, czyli miejsca, gdzie się zdrowieje. Kościół to właśnie miejsce dla osób chorych, które chcą odzywać zdrowie. Dla grzeszników, ludzi doświadczających swojej słabości, poszukujących Zbawiciela. To zatem nic dziwnego, że we wspólnocie Kościoła znajdujemy osoby z wielkimi problemami. To jest miejsce dla nich. Tutaj mogą poddać się Bożej terapii. Szpital to jednak nie miejsce dla ukrywania swoich słabości, ale konfrontowania się z nimi i poddawania ich miłosierdziu Boga.

Ksiądz Wojciech wiele czasu poświęcił także relacjom międzyludzkim. Uczył nas wolności w relacjach, która przejawia się w przyjęciu prawdy, że nie każdy musi nas lubić i nie każdego my musimy darzyć sympatią. Przekonywał też, że warto uczucie złości przekształcić na współczucie. Dzielił się także swoim doświadczeniem życia w  celibacie i zdrowych relacjach z kobietami.

Kolejny etap formacji rozpoczęty! W nowym roku akademickim czeka nas obfitość Bożych darów. Chcemy je przyjmować i z nich korzystać.

 

wb