Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Do pisarskiego dorobku ks. dr. hab. Arkadiusza Olczyka dołączyła nowa publikacja: "Kodrąb – moja mała Ojczyzna. Ocalić od zapomnienia…". Ta monografia albumowa, zawierająca prawie 400 fotografii, opracowana została na przypadający w tym roku jubileusz 500-lecia kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie. 

 

Pierwsze wzmianki o powstaniu parafii w Kodrębiu sięgają 1401 roku, choć zapewne jest ona starsza. Pierwotny kościół drewniany z XIV wieku został rozebrany z racji złego stanu i w jego miejsce w 1448 roku. Właściciel wsi, Mikołaj Kodrębski (łac. Nicolaie Codrembski) ufundował nowy kościół drewniany, który także spłonął w 1481 roku. Obecny kościół murowany, późnogotycki, z elementami renesansowymi, trzeci w historii parafii, wybudowany został także z fundacji Kodrębskich, herbu Poraj, kolatorów tutejszej parafii, najprawdopodobniej w latach 1514-1517. Z tej parafii, z Zapolic, pochodził trzeci ordynariusz diec. częstochowskiej bp Stefan Bareła, nazywany „biskupem niezłomnym”. Zapoliczaninem jest także autor jubileuszowego albumu.

Ks. Abp Wacław Depo w swoim pasterskim słowie do albumu napisał: "Ta pisana «sercem» i bogato ilustrowana monografia autorstwa Ks. Prof. Arkadiusza Olczyka, syna tej lokalnej «małej Ojczyzny» jest wyjątkowym świadectwem dobra wpisanego w dzieje parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej".

W swojej recenzji tej monografii ks. dr Jacek Kapuściński napisał: "Opracowania dziejów poszczególnych parafii i miejscowości nie tylko odsłaniają obszary piękna i różnorodności, jakie się kryją w tych «małych ojczyznach», lecz także zatrzymują w słowie i fotografii czas, miejsca, a nade wszystko ludzi, zachowując to niczym pomnik dla następnych pokoleń, przychodzących po nas. Trud takich właśnie badań z niezwykłą intuicją podjął ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk, oddając do rąk czytelników piękny album o swoich rodzinnych stronach, będący niewątpliwie wyrazem przywiązania, szacunku i wdzięczności dla tej społeczności, w której wzrastał. Lektura tej monografii sprawia, że historia parafii kodrąbskiej, i wchodzących w jej skład miejscowości, zaczyna żyć na nowo w wyobraźni każdego, kto sięgnie po to bogate opracowanie. Niezwykłe to przeżycie, a już szczególne i bliskie będzie tym, którzy odczuwają osobiste więzi z owym zakątkiem centralnej Polski".

Z kolei sam Autor jubileuszowego albumu napisał we wprowadzeniu słowa: "Jako kapłan, jako syn tej ziemi, który w kodrąbskim kościele przyjął chrzest w 1966 roku (Roku Wielkiego Millenium Chrztu Polski), tutaj celebrował prymicyjną Mszę Świętą w 1991 roku i tutaj często powraca, odczuwam wyjątkowy imperatyw sumienia, by dzieje mojej «małej Ojczyzny» uczynić Waszymi. Niniejsza jubileuszowa publikacja, która trafia do Waszych rąk, stanowi odpowiedź na ową potrzebę kapłańskiego serca. Ta ziemia bowiem i ci ludzie są moim domem i moją rodziną, z której jestem dumny".

Uroczystości jubileuszowe obchodzone będą w Kodrębie 16 października 2017 r. podczas odpustu ku czci Patronki i pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego.

 

Ks. Arkadiusz Olczyk, Kodrąb – moja mała Ojczyzna. Ocalić od zapomnienia…, Wyd. "Regina Poloniae", Częstochowa 2017, ss. 157.

(do nabycia bezpośrednio u Autora w cenie 30 zł za 1 egz.)