Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

– Dzisiaj chcemy wpisać się w różańcowy łańcuch ludzi wiary, którzy modlą się w tej godzinie w kilkuset kościołach położonych przy granicy naszej Ojczyzny – mówił  7 października podczas Mszy św. w kościele seminaryjnym bp Andrzej Przybylski – biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. W duchowej łączności z inicjatywą "Różaniec do granic" odbyła się wtedy Pielgrzymka Kół Żywego Różańca Archidiecezji Częstochowskiej do naszego seminarium.


ZOBACZ GALGERIĘ ZDJĘĆ Z PIELGRZYMKI


W homilii bp Andrzej Przybylski podkreślił, że Polska ma być dziś opleciona różańcem i przypomniał, że dokonuje się to w roku takich jubileuszy, jak 100-lecie Fatimy, 140-lecie Gietrzwałdu, 300-lecie koronacji ikony jasnogórskiej, 100-lecie Rycerstwa Niepokalanej. – Chcemy również w ten sposób wypełnić maryjne orędzie, wypowiedziane przez Matkę Syna Bożego w tylu miejscach świata. W tych orędziach wybrzmiewa najczęściej powtarzana prośba Maryi: pokutujcie i odmawiajcie różaniec – podkreślił bp Przybylski i dodał, że to są narzędzia do zwycięstwa w duchowej walce, do przełamania wszelkich niebezpieczeństw i zagrożeń.

Przed Mszą św. modlitwę różańcową poprowadzili klerycy naszego seminarium. Następnie uczestnicy Pielgrzymki Kół Żywego Różańca Archidiecezji Częstochowskiej wysłuchali w auli seminaryjnej konferencji duchowej nt. "Maryja w życiu Kościoła", którą  wygłosił ks. Michał Pabiańczyk – ojciec duchowny alumnów. Wskazał on na wezwanie z litanii loretańskiej "Arko Przymierza, módl się za nami". Przypomniał, że Arka Przymierza skrywała  w sobie słowa Boga, przykazania Boże. Maryja jest prawdziwą Arką, która niesie Słowo – mówił ks. Pabiańczyk i dodał, że człowiek różańca świętego to człowiek bardzo bliski Sercu Maryi i Sercu Jezusa.

Pielgrzymka zakończyła się procesją różańcową do figury Matki Bożej w ogrodzie seminaryjnym, której przewodniczył ks. Jacek Gancarek.

 

ks. Mariusz Frukacz/Niedziela/kuriaczęstochowa.pl