Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Podniosły nastrój panujący w naszym seminarium od samego rana  udzielił się wszystkim alumnom: piękne białe komże, eleganckie garnitury, i rozlegające się po całym budynku dźwięki próby chóru zwiastowały niezwykłe wydarzenie. 10 października przed godziną jedenastą seminaryjny przedsionek wypełnił się rozmaitymi osobistościami: hierarchami kościelnymi, licznymi przedstawicielami duchowieństwa, świata nauki i kultury, alumnami Niższego Seminarium Duchownego i zaproszonymi  gośćmi. Tak rozpoczęła się inauguracja roku akademickiego 2017/2018.

 

Zobacz galerię zdjęć z uroczystości

Inaugurację rozpoczęła uroczysta Eucharystia sprawowana przez księdza arcybiskupa Wacława Depo oraz biskupów Grzegorza Kaszaka i Andrzeja Przybylskiego wraz ze zgromadzonymi kapłanami. W swej homilii pasterz Kościoła częstochowskiego wskazał, że słowo Boże jest jak drabina, która pozwala wspiąć się ku Chrystusowi i wraz z Nim zstąpić w głębię miłości. Nawiązując do słów św. Augustyna, która mówią, że Bóg winien być na pierwszym miejscu w naszym życiu, by  wszystko inne mogło być na właściwym miejscu, abp Depo ostrzegł przed niebezpieczeństwem instrumentalnego traktowania Jezusa i Jego orędzia. Przestrzegł także przed pokusą fragmentaryzacji prawdy.

Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy uroczystości udali się na aulę św. Jana Pawła II, gdzie powitał ich ks. rektor dr Grzegorz Szumera, który przedstawił sprawozdanie za rok miniony i nakreślił program formacji na najbliższy czas. Ważnym jego elementem będzie maryjność. Wykład inauguracyjny „Orędzie fatimskie w świetle Apokalipsy” wygłosił ks. prof. dr hab. Antoni Tronina, który wskazał, że zarówno objawienia fatimskie jak i Apokalipsa są orędziem nadziei, a nie tragedii i katastrofy. Całość zwieńczył uroczysty obiad, a alumni mogli skorzystać z dłuższej, świątecznej przechadzki.

 

kl. Marcin Krężelok