Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Zaproszenie


Serdecznie zapraszamy Kleryków Waszego Seminarium do wzięcia udziału w XXI Mistrzostwach Wyższych Seminariów Duchownych w Tenisie Stołowym, które odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie w dniach 26-28 listopada 2018 roku.


Jak co roku rozgrywki odbywać się będą w hali sportowej naszego Seminarium w dwóch konkurencjach: drużynowej (minimum 3 zawodników, fakultatywnie 1 zawodnik rezerwowy) i indywidualnej (maksimum 4 zawodników). W zawodach mogą brać udział Klerycy i Diakoni.W Mistrzostwach Polski WSD obowiązują aktualne przepisy gry w Tenisa Stołowego zatwierdzone przez Polski Związek Tenisa Stołowego. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas rozgrywek. Jeśli nie posiadają oni aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia NW, to do zgłoszenia prosimy dołączyć oświadczenie, iż występują w zawodach na własną odpowiedzialność. Koszt uczestnictwa w Mistrzostwach wynosi 140 zł od osoby.


Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane za pośrednictwem formularzy elektronicznych:


Turniej indywidualny: https://tiny.pl/gzq8c
Turniej drużynowy: https://tiny.pl/gzq8w


Zgłoszenia przekazywane w innych formach nie będą respektowane.


Wyższe Seminarium Duchowne
kl. Mateusz Golis                                                                                                    telefon kontaktowy: 574 820 347
kl. Tomasz Jaskuła                                                                                                 e-mail: mistrzostwa.seminarium@gmail.com
ul. Świętej Barbary 41
42-200 Częstochowa

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 listopada 2018 roku.
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail prześlemy potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia oraz program Mistrzostw.

Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia przy stole!
Z poważaniem
kl. Mateusz Golis
KU AZS WSD Częstochowa