Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Zaproszenie


Serdecznie zapraszamy Kleryków Waszego Seminarium do wzięcia udziału w XXI Mistrzostwach Wyższych Seminariów Duchownych w Tenisie Stołowym, które odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie w dniach 26-28 listopada 2018 roku.


Jak co roku rozgrywki odbywać się będą w hali sportowej naszego Seminarium w dwóch konkurencjach: drużynowej (minimum 3 zawodników, fakultatywnie 1 zawodnik rezerwowy) i indywidualnej (maksimum 4 zawodników). W zawodach mogą brać udział Klerycy i Diakoni.W Mistrzostwach Polski WSD obowiązują aktualne przepisy gry w Tenisa Stołowego zatwierdzone przez Polski Związek Tenisa Stołowego. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas rozgrywek. Jeśli nie posiadają oni aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia NW, to do zgłoszenia prosimy dołączyć oświadczenie, iż występują w zawodach na własną odpowiedzialność. Koszt uczestnictwa w Mistrzostwach wynosi 140 zł od osoby.


Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane za pośrednictwem formularzy elektronicznych:


Turniej indywidualny: https://tiny.pl/gzq8c
Turniej drużynowy: https://tiny.pl/gzq8w


Zgłoszenia przekazywane w innych formach nie będą respektowane.


Wyższe Seminarium Duchowne
kl. Mateusz Golis                                                                                                    telefon kontaktowy: 574 820 347
kl. Tomasz Jaskuła                                                                                                 e-mail: mistrzostwa.seminarium@gmail.com
ul. Świętej Barbary 41
42-200 Częstochowa

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 listopada 2018 roku.
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail prześlemy potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia oraz program Mistrzostw.

Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia przy stole!
Z poważaniem
kl. Mateusz Golis
KU AZS WSD Częstochowa