Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Katecheza, pokuta, świętość kapłanów i pokora to główne tematy, które rozważane były przed wizerunkiem Matki Bożej na czuwaniu z 11 na 12 października, które prowadzili klerycy naszego seminarium.


Zobacz galerię zdjęć

Apel Jasnogórski poprowadził bp Antoni Długosz, który podkreślał, jak ważnym zadaniem jest katecheza, którą Pan Jezus nam zlecił, a katechetką z której należy czerpać wzór, jest Jego Matka. Po apelu ks. Michał Pabiańczyk – ojciec duchowny kleryków – wygłosił konferencję o pokucie, nawiązując do św. Franciszka z Asyżu i objawień fatimskich, których obchodzimy 100-lecie. Pokuta i różaniec, o których mówiła Maryja w Fatimie, to zasłuchanie się w Pana Jezusa, rozważanie słowa, Jego życia, bo przyjęcie Go prowadzi do miłości, do chęci przemiany, co dobrze zrozumiał św. Franciszek. On wraz ze swoimi braćmi, poznając Jezusa w słowie, zapragnął pokutować i żyć Ewangelią, wprowadzając ją bardzo radykalnie w życie.

Po konferencji rozważania i uwielbienie poprowadzili klerycy, którzy rozmyślali o świętości kapłana i rozwoju kleryka na podstawie zapisków kleryka Stefana Wyszyńskiego. Przed Mszą św. nowi bracia z I roku poprowadzili różaniec, a Mszy św. o północy przewodniczył bp. Andrzej Przybylski, który w homilii skupił się na pokorze Matki Bożej i zachęcał, aby ciągle się jej uczyć, dać się Bogu prowadzić. Zachęcał też wiernych do modlitwy o nowych i świętych kapłanów, aby Kościół mógł tworzyć dalej piękną wspólnotę.

Klerycy czuwaniem tym zawierzyli się Matce Bożej na cały rok formacyjny.

 kl. Bartosz Półrolnik