Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniach 22. - 24. listopada, w Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „święta Puszcza” w Olsztynie k. Częstochowy, miało miejsce XIII Forum Młodych. Organizatorem spotkania pod hasłem: „Przypatrzcie się powołaniu waszemu (1 Kor 1, 26)” było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Forum zgromadziło ok. 140 młodych ludzi z całej archidiecezji. W bogatym programie tego spotkania znalazły się m.in. świadectwa małżeństwa z Przymierza Rodzin „Mamre”, trzech sióstr Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego oraz naszych alumnów: Błażeja z roku II., Michała i Szymona z roku II. Forum zakończyło się Mszą św. pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Oprawę muzyczną przygotował chór seminaryjny oraz schola pod kierunkiem pana Marcina Pospieszalskiego.