Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniach 22. - 24. listopada, w Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „święta Puszcza” w Olsztynie k. Częstochowy, miało miejsce XIII Forum Młodych. Organizatorem spotkania pod hasłem: „Przypatrzcie się powołaniu waszemu (1 Kor 1, 26)” było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Forum zgromadziło ok. 140 młodych ludzi z całej archidiecezji. W bogatym programie tego spotkania znalazły się m.in. świadectwa małżeństwa z Przymierza Rodzin „Mamre”, trzech sióstr Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego oraz naszych alumnów: Błażeja z roku II., Michała i Szymona z roku II. Forum zakończyło się Mszą św. pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Oprawę muzyczną przygotował chór seminaryjny oraz schola pod kierunkiem pana Marcina Pospieszalskiego.