Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W sobotę, 28 października, we wspomnienie św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza, strój duchowny przyjęło 6 kleryków roku III. Wydarzenie to całej naszej wspólnocie seminaryjnej przyniosło wiele przeżyć i wzruszeń. 

Zobacz galerię zdjęć

Chrystus niejednokrotnie przyzywa nas do mężnego wyznawania wiary. Każdy człowiek wierzący musi być drogowskazem, który swoim życiem i postępowaniem kieruje innych na drogę zbawienia. Idąc za tymi słowami 6 kleryków roku III przyjęło strój duchowny. Mszy św. przewodniczył ks. Konrad Kościk - wicerektor, a słowo boże do obłóczonych wygłosił ks. Grzegorz Szumera - rektor seminarium, który przywołał postać św. Franciszka, jako tego który nosząc swój habit był znakiem obecności Chrystusa w świecie, a samo noszenie stroju było głoszeniem kazania do ludzi.

Radość i wzruszenie to tylko jedne z emocji towarzyszących obchodom tej uroczystości. Po zakończonej celebracji Eucharystii, nowoobłóczeni alumni wraz z najbliższymi udali się na wspólne świętowanie w seminaryjnym refektarzu, a wieczorem wraz z ojcem duchownym, ks. Łukaszem Dyktyńskim byli obecni na Apelu Jasnogórskim, gdzie powierzyli się Matce Bożej i otrzymali błogosławieństwo od ks. abpa. Wacława Depo. 

Klerykom, którzy przyjęli sutannę życzymy wszelkiego błogosławieństwa i prosimy o modlitwę za Nich!

 

kl. Tomasz Nowak