Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Problemy rodzin, oczekiwania względem duszpasterza, duchowość małżeńska i rodzinna - to tylko niektóre z tematów, które podczas minionego dnia skupienia poruszył ks. Damian Kwiatkowski - kapłan archidiecezji częstochowskiej.

Duchowe ćwiczenia miały miejsce w naszym Seminarium 4 i 5 listopada. Składały się na nie 3 konferencje, Eucharystia i wspólnotowe modlitwy. Ks. Damian wskazał na ogromne zapotrzebowanie na duszpasterzy, którzy będą rozumieć duchowość rodzin.

Kapłan zachęcił do zapoznawania się z problemami z jakimi borykają się współczesne rodziny. Otwartość na tę duchowość pomoże w pracy duszpasterskiej także z innymi grupami - mówił rekolekcjonista. Niespodzianką dla całej Wspólnoty seminaryjnej było zaproszenie pary diecezjalnej Domowego Kościoła. Małżonkowie mówili o tym czego oczekują ze strony kapłanów. Wśród podstawowych cech kapłana wymienili: otwartość, dyspozycyjność, szczerość i umiejętność stawiania wymagań. Rodziny cenią sobie możliwość kontaktu z księżmi, zwłaszcza dzięki sposobności korzystania z Sakramentów Świętych.

Dzień skupienia prowadzony przez Księdza Damiana był cenną lekcją dla wszystkich alumnów.

Kl. Marcin Krężelok