Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Problemy rodzin, oczekiwania względem duszpasterza, duchowość małżeńska i rodzinna - to tylko niektóre z tematów, które podczas minionego dnia skupienia poruszył ks. Damian Kwiatkowski - kapłan archidiecezji częstochowskiej.

Duchowe ćwiczenia miały miejsce w naszym Seminarium 4 i 5 listopada. Składały się na nie 3 konferencje, Eucharystia i wspólnotowe modlitwy. Ks. Damian wskazał na ogromne zapotrzebowanie na duszpasterzy, którzy będą rozumieć duchowość rodzin.

Kapłan zachęcił do zapoznawania się z problemami z jakimi borykają się współczesne rodziny. Otwartość na tę duchowość pomoże w pracy duszpasterskiej także z innymi grupami - mówił rekolekcjonista. Niespodzianką dla całej Wspólnoty seminaryjnej było zaproszenie pary diecezjalnej Domowego Kościoła. Małżonkowie mówili o tym czego oczekują ze strony kapłanów. Wśród podstawowych cech kapłana wymienili: otwartość, dyspozycyjność, szczerość i umiejętność stawiania wymagań. Rodziny cenią sobie możliwość kontaktu z księżmi, zwłaszcza dzięki sposobności korzystania z Sakramentów Świętych.

Dzień skupienia prowadzony przez Księdza Damiana był cenną lekcją dla wszystkich alumnów.

Kl. Marcin Krężelok