Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Problemy rodzin, oczekiwania względem duszpasterza, duchowość małżeńska i rodzinna - to tylko niektóre z tematów, które podczas minionego dnia skupienia poruszył ks. Damian Kwiatkowski - kapłan archidiecezji częstochowskiej.

Duchowe ćwiczenia miały miejsce w naszym Seminarium 4 i 5 listopada. Składały się na nie 3 konferencje, Eucharystia i wspólnotowe modlitwy. Ks. Damian wskazał na ogromne zapotrzebowanie na duszpasterzy, którzy będą rozumieć duchowość rodzin.

Kapłan zachęcił do zapoznawania się z problemami z jakimi borykają się współczesne rodziny. Otwartość na tę duchowość pomoże w pracy duszpasterskiej także z innymi grupami - mówił rekolekcjonista. Niespodzianką dla całej Wspólnoty seminaryjnej było zaproszenie pary diecezjalnej Domowego Kościoła. Małżonkowie mówili o tym czego oczekują ze strony kapłanów. Wśród podstawowych cech kapłana wymienili: otwartość, dyspozycyjność, szczerość i umiejętność stawiania wymagań. Rodziny cenią sobie możliwość kontaktu z księżmi, zwłaszcza dzięki sposobności korzystania z Sakramentów Świętych.

Dzień skupienia prowadzony przez Księdza Damiana był cenną lekcją dla wszystkich alumnów.

Kl. Marcin Krężelok