Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Sam Chrystus zachęcał do modlitwy, by Pan wyprawił robotników na żniwo swoje. Wszyscy dostrzegamy ogromną potrzebę obecności kapłana w naszym życiu. Trudno nam wyobrazić sobie życie chrześcijanina bez sakramentów i kontaktu z żywym Słowem Boga, dlatego razem z  tymi, do których Pan nas w przyszłości pośle pragniemy wołać słowami św. Jana Pawła II -  Panie, daj nam kapłanów na miarę XXI wieku.

Na ten nadchodzący czas polecamy siebie oraz mieszkańców wspomnianych dekanatów Waszej modlitewnej pamięci.