Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Sam Chrystus zachęcał do modlitwy, by Pan wyprawił robotników na żniwo swoje. Wszyscy dostrzegamy ogromną potrzebę obecności kapłana w naszym życiu. Trudno nam wyobrazić sobie życie chrześcijanina bez sakramentów i kontaktu z żywym Słowem Boga, dlatego razem z  tymi, do których Pan nas w przyszłości pośle pragniemy wołać słowami św. Jana Pawła II -  Panie, daj nam kapłanów na miarę XXI wieku.

Na ten nadchodzący czas polecamy siebie oraz mieszkańców wspomnianych dekanatów Waszej modlitewnej pamięci.