Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Sport jest doskonałym sposobem kształtowania ludzkiego ducha. Jego wielki potencjał pomaga odkryć nowa książka „Duchowy GPS sportowca”, wydana pod redakcją ks. dr. hab. Arkadiusza Olczyka, profesora naszego seminarium. Publikacja ta związana jest z XX Jubileuszowymi Mistrzostwami w Tenisie Stołowym Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych.

 

Niewielkich rozmiarów książka zawiera naukę ostatnich papieży dotyczącą sportu, konferencję duchową, modlitwy, czy też biografie patronów sportowców. Ciekawą propozycją jest również dekalog sportowca. Na rozładowanie sportowego napięcia warto sięgnąć po sportowy zagadki oraz kawały.

Prezentujemy słowo wstepne abp. Wacława Depo:


Spis treści:

Słowo Ks. Abp. Wacława Depo

Wprowadzenie

Św. Jan Paweł II do sportowców

Benedykt XVI do ludzi sportu

Franciszek do świata sportu

Konferencja duchowa o miejscu Maryi Matki w życiu sportowca

Patroni sportowców

Dekalog sportowca

Cytaty biblijne

Ze skarbca codziennej modlitwy sportowca

Z modlitwą na sportowe areny

Sentencje

Świadectwa wiary sportowców

Sportowe zagadki

Na wesoło

Odpowiedzi na zagadki

 

Redaktor książki, ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk, jest wykładowcą naszego seminarium, autorem 10 książek i 250 artykułów naukowych i popularyzatorskich. Od lat jest związany ze światem sportu, był reprezentantem częstochowskiego seminarium w kleryckich zawodach piłki siatkowej i nożnej.