Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Sport jest doskonałym sposobem kształtowania ludzkiego ducha. Jego wielki potencjał pomaga odkryć nowa książka „Duchowy GPS sportowca”, wydana pod redakcją ks. dr. hab. Arkadiusza Olczyka, profesora naszego seminarium. Publikacja ta związana jest z XX Jubileuszowymi Mistrzostwami w Tenisie Stołowym Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych.

 

Niewielkich rozmiarów książka zawiera naukę ostatnich papieży dotyczącą sportu, konferencję duchową, modlitwy, czy też biografie patronów sportowców. Ciekawą propozycją jest również dekalog sportowca. Na rozładowanie sportowego napięcia warto sięgnąć po sportowy zagadki oraz kawały.

Prezentujemy słowo wstepne abp. Wacława Depo:


Spis treści:

Słowo Ks. Abp. Wacława Depo

Wprowadzenie

Św. Jan Paweł II do sportowców

Benedykt XVI do ludzi sportu

Franciszek do świata sportu

Konferencja duchowa o miejscu Maryi Matki w życiu sportowca

Patroni sportowców

Dekalog sportowca

Cytaty biblijne

Ze skarbca codziennej modlitwy sportowca

Z modlitwą na sportowe areny

Sentencje

Świadectwa wiary sportowców

Sportowe zagadki

Na wesoło

Odpowiedzi na zagadki

 

Redaktor książki, ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk, jest wykładowcą naszego seminarium, autorem 10 książek i 250 artykułów naukowych i popularyzatorskich. Od lat jest związany ze światem sportu, był reprezentantem częstochowskiego seminarium w kleryckich zawodach piłki siatkowej i nożnej.