Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W jakim miejscu można dokonać puryfikacji naczyń liturgicznych? Ile razy w ciągu dnia i pod jakimi warunkami wierni mogą przyjąć Komunie Świętą? W jakich momentach Mszy Świętej można zastosować komentarze i co powinny zawierać? Czego symbolem jest chleb i wino niesione w procesji z darami? Na te i inne pytania musieli odpowiedzieć lektorzy podczas części teoretycznej egzaminu na ceremoniarza, który odbył się 18 listopada w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Po teorii nadszedł czas na praktykę. Przyszli ceremoniarze mieli za zadanie ułożyć szaty liturgiczne do sprawowania Eucharystii. Kolejnym elementem było przygotowanie ksiąg liturgicznych przy pomocy kalendarza liturgicznego. Do Ostatniego punktu części praktycznej egzaminu należało rozłożenie kielicha i innych naczyń do Mszy św. Egzamin był zwieńczeniem wakacyjnego kursu dla ceremoniarza, który poprowadził ks. Mariusz Bakalarz wraz z klerykami. Po zakończonym egzaminie ceremoniarze wysłuchali konferencji ojca duchownego ks. Michała Pabiańczyka, który przybliżył im znaczenie liturgii w Piśmie Świętym.

Uroczystego błogosławieństwa 22 nowych ceremoniarzy dokonał podczas Mszy Świętej ks. bp Andrzej Przybylski. W homilii zauważył, że ceremoniarz to mistrz liturgii, który czuwa nad właściwym zorganizowaniem i wykonaniem ceremonii liturgicznych. Biskup podkreślił, że ceremoniarz wykonując ruchy, gesty i czynności liturgiczne, nie powinien nigdy zasłaniać Boga. Porównał go do pasterza i baranka. Mówił: „Musicie być pasterzami, którzy rozdzielają funkcje i kierują przebiegiem liturgii, a zarazem barankami czyli sługami Pana, którzy żyją stale w łasce uświęcającej i w życiu kierują się słowem Bożym”.

Podczas obrzędu ceremoniarze złożyli przyrzeczenie: „(…) przyrzekam święte czynności ceremoniarza wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Boga i dla dobra wspólnoty parafialnej”. Następnie otrzymali z rąk biskupa krzyże, które od tej pory będą nosili podczas sprawowanej liturgii.

Podsumowania przebiegu całej uroczystości dokonał v-ce duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, ks. Paweł Wróbel, który wyraził wdzięczność wszystkim zgromadzonym, a nade wszystko nowym ceremoniarzom i ich parafialnym duszpasterzom.

 

kl. Zbigniew Wojtysek