Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniach 15-18 stycznia 2007 roku w WSD w Częstochowie odbędą się IX Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Tenisie Stołowym. Drużyny zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt:


kl. Paweł Kulasiewicz

ul. św. Barbary 41,
42-200 Częstochowa
fax (0-34 3615152)
 


Możliwość pobrania zgłoszenia do IX Mistrzostw Polski WSD w Tenisie Stołowym
Karta zgłoszeniowa – pobierzTak było podczas VIII Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych w 2006 roku


Inauguracja rozgrywek – powitanie gości przez Księdza Rektora Włodzimierza Kowalika.

Przemówienie arcybiskupa Stanisława Nowaka i powitanie uczestników.

Uczestnicy mistrzostw zebrani w hali sportowej Wyższego Seminarium Duchownego
w Częstochowie.

Rozpoczęcie rozgrywek.

Alumni podczas rywalizacji.

Uroczysta Msza św. na zakończenie mistrzostw pod przewodnictwem
arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Zawodnicy, organizatorzy, działacze i goście zgromadzeni w kościele seminaryjnym.

Uczestnicy mistrzostw i goście w refektarzu seminaryjnym na uroczystej kolacji z okazji zakończenia turnieju.

Arcybiskup Stanisław Nowak wręcza medale i nagrody zwycięskim zespołom.

Dekoracja tryumfatorów mistrzostw – reprezentacji WSD w Sandomierzu.

Przemówienie arcybiskupa Stanisława Nowaka na uroczystości zakończenia mistrzostw.

Uczestnicy mistrzostw i goście w auli Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów mistrzostw z arcybiskupem.

Arcybiskup z organizatorami mistrzostw, działaczami AZS.

Koncert seminaryjnego zespołu „Schekinah”.

Medale dla zwycięzców mistrzostw.

Nagrody dla zwycięzców i uczestników.

Puchary dla zwycięskich drużyn.