Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Przygotowując się na Boże Narodzenie, 8 grudnia przeżyliśmy adwentowy dzień skupienia. Naszym duchowym przewodnikiem był tym razem ks. Andrzej Nackowski z diecezji sosnowieckiej.

 

Rozpoczęliśmy od medytacji, podczas której wyobrażaliśmy sobie wydarzenie Bożego Narodzenia. Wchodziliśmy do groty, przyglądaliśmy się Świętej Rodzinie, oddawaliśmy hołd małemu Jezusowi. Staraliśmy się zaobserwować, jakie uczucia nam towarzyszą. To pomogło nam doświadczyć bliskości Boga i świętych.

Ksiądz Andrzej ukazywał nam Maryję jako osobę, która zawsze ufała Bożym obietnicom. – Maryja była osobą faktu, nie okoliczności – mówił moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie. Faktem było zwiastowanie i zostanie Matką Zbawiciela, natomiast okoliczności to różne życiowe problemy czy wewnętrzne przeżycia i uczucia. Trzymanie się faktu sprawia, że czujemy się bezpieczni i pewnie możemy iść za Jezusem. Natomiast przejmowanie się okolicznościami dostarcza niepokoju i budzi lęk. Fundamentem naszego życia powinna być Boża miłość, a nie nasze ograniczenia.

Dziękujemy ks. Andrzejowi za głoszone z pasją słowo Boże. Niech ten Adwent sprawi, abyśmy stawali się ludźmi nie okoliczności, ale faktu. Faktu tego, że jesteśmy kochani i wybrani przez Boga.

 

wb