Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Przygotowując się na Boże Narodzenie, 8 grudnia przeżyliśmy adwentowy dzień skupienia. Naszym duchowym przewodnikiem był tym razem ks. Andrzej Nackowski z diecezji sosnowieckiej.

 

Rozpoczęliśmy od medytacji, podczas której wyobrażaliśmy sobie wydarzenie Bożego Narodzenia. Wchodziliśmy do groty, przyglądaliśmy się Świętej Rodzinie, oddawaliśmy hołd małemu Jezusowi. Staraliśmy się zaobserwować, jakie uczucia nam towarzyszą. To pomogło nam doświadczyć bliskości Boga i świętych.

Ksiądz Andrzej ukazywał nam Maryję jako osobę, która zawsze ufała Bożym obietnicom. – Maryja była osobą faktu, nie okoliczności – mówił moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie. Faktem było zwiastowanie i zostanie Matką Zbawiciela, natomiast okoliczności to różne życiowe problemy czy wewnętrzne przeżycia i uczucia. Trzymanie się faktu sprawia, że czujemy się bezpieczni i pewnie możemy iść za Jezusem. Natomiast przejmowanie się okolicznościami dostarcza niepokoju i budzi lęk. Fundamentem naszego życia powinna być Boża miłość, a nie nasze ograniczenia.

Dziękujemy ks. Andrzejowi za głoszone z pasją słowo Boże. Niech ten Adwent sprawi, abyśmy stawali się ludźmi nie okoliczności, ale faktu. Faktu tego, że jesteśmy kochani i wybrani przez Boga.

 

wb