Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Wieloletnią tradycją wspólnoty Częstochowskiego Seminarium jest, że w przeddzień wyjazdu do rodzinnych domów, by tam ze swoimi rodzinami świętować Uroczystość Narodzenia Pańskiego, spotykamy się w naszej seminaryjnej rodzinie, na wieczerzy wigilijnej. Poprzedza ją Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka, w trakcie której przez obrzęd admissio alumni V. roku zostają oficjalnie włączeni do grona kandydatów przygotowujących się do święceń diakonatu i prezbiteratu. Również i w tym roku, w piątek, 22. grudnia, zgromadziliśmy się by radośnie oczekiwać na Narodzenie Odkupiciela. Po zakończeniu Mszy św. w refektarzu seminaryjnym rozpoczęła się wspólna wieczerza wigilijna. Uczestniczył w niej arcybiskup metropolita, księża przełożeni i profesorowie, alumni oraz pracownicy świeccy posługujący w naszym Seminarium. Zgromadzeni, zgodnie ze zwyczajem, przełamali się opłatkiem składając sobie życzenia, a spotkanie przy wigilijnym stole zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd.
 
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Alumni V roku przystępujący do admissio.

Podziękowania duktora V roku na ręce arcybiskupa i księży przełożonych.


Arcybiskup łamiący sie opłatkiem z księżmi profesorami i przełożonymi.


Goście na seminaryjnej wieczerzy wigilijnej.


Arcybiskup łamiący sie opłatkiem z alumnami
Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Szopka w kościele seminaryjnym.