Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Wieloletnią tradycją wspólnoty Częstochowskiego Seminarium jest, że w przeddzień wyjazdu do rodzinnych domów, by tam ze swoimi rodzinami świętować Uroczystość Narodzenia Pańskiego, spotykamy się w naszej seminaryjnej rodzinie, na wieczerzy wigilijnej. Poprzedza ją Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka, w trakcie której przez obrzęd admissio alumni V. roku zostają oficjalnie włączeni do grona kandydatów przygotowujących się do święceń diakonatu i prezbiteratu. Również i w tym roku, w piątek, 22. grudnia, zgromadziliśmy się by radośnie oczekiwać na Narodzenie Odkupiciela. Po zakończeniu Mszy św. w refektarzu seminaryjnym rozpoczęła się wspólna wieczerza wigilijna. Uczestniczył w niej arcybiskup metropolita, księża przełożeni i profesorowie, alumni oraz pracownicy świeccy posługujący w naszym Seminarium. Zgromadzeni, zgodnie ze zwyczajem, przełamali się opłatkiem składając sobie życzenia, a spotkanie przy wigilijnym stole zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd.
 
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Alumni V roku przystępujący do admissio.

Podziękowania duktora V roku na ręce arcybiskupa i księży przełożonych.


Arcybiskup łamiący sie opłatkiem z księżmi profesorami i przełożonymi.


Goście na seminaryjnej wieczerzy wigilijnej.


Arcybiskup łamiący sie opłatkiem z alumnami
Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Szopka w kościele seminaryjnym.