Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla naszej wspólnoty poprowadził o.prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki - oblat Maryi Niepokalanej z Wrocławia i znany duszpasterz rodzin oraz wykładowca teologii duchowości.

Rekolekcjonista przypomniał, że kapłan winien być alter Christus- drugim Chrystusem. W swych konferencjach zachęcał do umiłowania Liturgii, nabożnego jej sprawowania oraz otwartości na potrzeby wiernych. Podkreślał wielką wagę Eucharystii w życiu duchowym kapłanów. Mówiąc o świętym Założycielu swego zgromadzeniu Eugeniuszu de Mazenod wskazywał niezywkłą więź z Chrystusem i umiłowanie Jego obecności w Sakramencie Ołtarza. Piękne słowa, oparte na przebogatym życiowym doświadczeniu i wzbogacone wieloma ciekawymi przykładami i anegdotami na długo pozostaną w sercach alumnów naszych Seminariów. Dziękując Ojcu Rekolekcjoniście, ufamy, że trud jego przepowiadania wyda obfite owoce w naszym życiu.

kl. Marcin Krężelok