Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla naszej wspólnoty poprowadził o.prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki - oblat Maryi Niepokalanej z Wrocławia i znany duszpasterz rodzin oraz wykładowca teologii duchowości.

Rekolekcjonista przypomniał, że kapłan winien być alter Christus- drugim Chrystusem. W swych konferencjach zachęcał do umiłowania Liturgii, nabożnego jej sprawowania oraz otwartości na potrzeby wiernych. Podkreślał wielką wagę Eucharystii w życiu duchowym kapłanów. Mówiąc o świętym Założycielu swego zgromadzeniu Eugeniuszu de Mazenod wskazywał niezywkłą więź z Chrystusem i umiłowanie Jego obecności w Sakramencie Ołtarza. Piękne słowa, oparte na przebogatym życiowym doświadczeniu i wzbogacone wieloma ciekawymi przykładami i anegdotami na długo pozostaną w sercach alumnów naszych Seminariów. Dziękując Ojcu Rekolekcjoniście, ufamy, że trud jego przepowiadania wyda obfite owoce w naszym życiu.

kl. Marcin Krężelok