Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Z bólem i chrześcijańską nadzieją przyjęliśmy informację o śmierci  ks. infułata Jana Kowalskiego - wieloletniego profesora, przełożonego i dobroczyńcy naszego Seminarium. W piątek i sobotę 16 i 17 lutego w naszym seminarium odbywały się modlitwy przy trumnie z ciałem ś.p. ks.  Profesora.

O godzinie 18:30  cała seminaryjna wspólnota wraz z Przełożonymi oczekiwała na kondukt żałobny, po którego przyjęciu alumni i diakoni wnieśli trumnę z ciałem zmarłego Kapłana do kościoła seminaryjnego. O 19:00 odprawiona została  odprawiona żałobna Msza pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Przybylskiego, uczestniczył w niej także ks. abp senior Stanisław Nowak i licznie zgromadzeni kapłani. W homilii ks. bp wskazał na wielkie umiłowanie Kościoła i troskę o Jego przyszłość, jakie żywił przez całe swe ziemskie życie ś.p. ks. Infułat. Biskup wskazał, że zarówno jego działalność naukowa jak i duszpasterska stawiała w centrum Kościół, w którym odnajdujemy Boga.  Ksiądz biskup przypomniał także o ogromie dobra, jakie stało się udziałem naszego Seminarium za przyczyną ś.p. ks. Jana, który ufundował witraże do naszych kaplic, liczne obrazy, figury oraz inne rzeczy materialne. Troszczył się także o rozwój intelektualny alumnów, fundując zagraniczne stypendia i nieustannie poszerzając swe naukowe horyzonty.

W sobotę o godzinie 7:30 pod przewodnictwem ks. Rektora odprawiona została jutrznia z oficjum za zmarłych a po niej pożegnaliśmy ciało ś.p. ks. Profesora, zaś kondukt wyruszył do archikatedry, gdzie o 11:00 pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego ks. abp. Wacława Depo odprawiona została kolejna Msza Żałobna. Pasterz naszej diecezji przypomniał w homilii sylwetkę zmarłego Kapłana a także wyraził ogromną wdzięczność za jego życie i posługę.

Ks. infułat prof. dr hab. Jan Kowalski urodził się w 1930 roku. 27 czerwca 1954 roku w katedrze częstochowskiej przyjął święcenia kapłańskie. Studiował na KUL-u i we Fryburgu Szwajcarskim. Był cenionym specjalistą z dziedziny teologii moralnej. Wypromował wielu magistrów i doktorów. Był autorem licznych publikacji. Z wielką troską odnosił się do potrzeb naszego Seminarium oraz wielu parafii i kapłanów. Ślady Jego dobroci, jak zauważył w homilii ks. bp Andrzej, można znaleźć niemal w każdym miejscu naszego Seminarum. Niech Pan obdarzy go wiecznym pokojem.

kl. Marcin Krężelok