Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Z bólem i chrześcijańską nadzieją przyjęliśmy informację o śmierci  ks. infułata Jana Kowalskiego - wieloletniego profesora, przełożonego i dobroczyńcy naszego Seminarium. W piątek i sobotę 16 i 17 lutego w naszym seminarium odbywały się modlitwy przy trumnie z ciałem ś.p. ks.  Profesora.

O godzinie 18:30  cała seminaryjna wspólnota wraz z Przełożonymi oczekiwała na kondukt żałobny, po którego przyjęciu alumni i diakoni wnieśli trumnę z ciałem zmarłego Kapłana do kościoła seminaryjnego. O 19:00 odprawiona została  odprawiona żałobna Msza pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Przybylskiego, uczestniczył w niej także ks. abp senior Stanisław Nowak i licznie zgromadzeni kapłani. W homilii ks. bp wskazał na wielkie umiłowanie Kościoła i troskę o Jego przyszłość, jakie żywił przez całe swe ziemskie życie ś.p. ks. Infułat. Biskup wskazał, że zarówno jego działalność naukowa jak i duszpasterska stawiała w centrum Kościół, w którym odnajdujemy Boga.  Ksiądz biskup przypomniał także o ogromie dobra, jakie stało się udziałem naszego Seminarium za przyczyną ś.p. ks. Jana, który ufundował witraże do naszych kaplic, liczne obrazy, figury oraz inne rzeczy materialne. Troszczył się także o rozwój intelektualny alumnów, fundując zagraniczne stypendia i nieustannie poszerzając swe naukowe horyzonty.

W sobotę o godzinie 7:30 pod przewodnictwem ks. Rektora odprawiona została jutrznia z oficjum za zmarłych a po niej pożegnaliśmy ciało ś.p. ks. Profesora, zaś kondukt wyruszył do archikatedry, gdzie o 11:00 pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego ks. abp. Wacława Depo odprawiona została kolejna Msza Żałobna. Pasterz naszej diecezji przypomniał w homilii sylwetkę zmarłego Kapłana a także wyraził ogromną wdzięczność za jego życie i posługę.

Ks. infułat prof. dr hab. Jan Kowalski urodził się w 1930 roku. 27 czerwca 1954 roku w katedrze częstochowskiej przyjął święcenia kapłańskie. Studiował na KUL-u i we Fryburgu Szwajcarskim. Był cenionym specjalistą z dziedziny teologii moralnej. Wypromował wielu magistrów i doktorów. Był autorem licznych publikacji. Z wielką troską odnosił się do potrzeb naszego Seminarium oraz wielu parafii i kapłanów. Ślady Jego dobroci, jak zauważył w homilii ks. bp Andrzej, można znaleźć niemal w każdym miejscu naszego Seminarum. Niech Pan obdarzy go wiecznym pokojem.

kl. Marcin Krężelok