Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach 24-25 lutego i 3-4 marca w naszym seminarium odbył się dzień skupienia dla rodziców kleryków roku II, III i IV.


Jak co roku w kalendarium wspólnoty seminaryjnej wpisany jest czas przyjazdu rodziców alumnów na swój dzień skupienia. W tym roku wspólnie swój dzień w dniach od 24-25 lutego przeżywali rodzice kleryków roku III i IV, a nowe doświadczenie całej wspólnoty tydzień później mogli doświadczyć rodzice kleryków roku II. Plan dnia skupienia dla obu grup był bardzo podobny, jednakże różnił się treścią konferencji i homilii. Podczas rozważań poruszane są treści związane z danym etapem przygotowań do kapłaństwa.

Księża przełożeni i ojcowie duchowni sprawowali Eucharystię, wygłosili konferencję, a także przewodniczyli nabożeństwu gorzkich żali. Nie zbrakło spotkania przy stole, przy którym można było zjeść smaczny posiłek, wypić kawę i zjeść ciasto, ale przede wszystkim nacieszyć się swoją obecnością i pogłębić relacje między sobą. Przyjazd rodziców jest bardzo ważny w naszej formacji, ponieważ w naszej drodze do kapłaństwa rodzice są ogromnym wsparciem, a dzięki temu mogą jeszcze lepiej nam towarzyszyć.

 

bp