Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach 24-25 lutego i 3-4 marca w naszym seminarium odbył się dzień skupienia dla rodziców kleryków roku II, III i IV.


Jak co roku w kalendarium wspólnoty seminaryjnej wpisany jest czas przyjazdu rodziców alumnów na swój dzień skupienia. W tym roku wspólnie swój dzień w dniach od 24-25 lutego przeżywali rodzice kleryków roku III i IV, a nowe doświadczenie całej wspólnoty tydzień później mogli doświadczyć rodzice kleryków roku II. Plan dnia skupienia dla obu grup był bardzo podobny, jednakże różnił się treścią konferencji i homilii. Podczas rozważań poruszane są treści związane z danym etapem przygotowań do kapłaństwa.

Księża przełożeni i ojcowie duchowni sprawowali Eucharystię, wygłosili konferencję, a także przewodniczyli nabożeństwu gorzkich żali. Nie zbrakło spotkania przy stole, przy którym można było zjeść smaczny posiłek, wypić kawę i zjeść ciasto, ale przede wszystkim nacieszyć się swoją obecnością i pogłębić relacje między sobą. Przyjazd rodziców jest bardzo ważny w naszej formacji, ponieważ w naszej drodze do kapłaństwa rodzice są ogromnym wsparciem, a dzięki temu mogą jeszcze lepiej nam towarzyszyć.

 

bp