Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Ks. Arkadiusz Olczyk, Droga Polaków do niepodległości, Wyd. „Regina Poloniae”, Częstochowa 2018, ss. 56.

Album jest do nabycia w Wydawnictwie "Regina Poloniae", ul. Ogrodowa 24/44, 42-202 Częstochowa

Telefon: 34 368 05 60

Kontakt również przez Internet...

CENA za 1 egz. 15 zł...

Zakup powyżej 20 egz. - cena 9 zł...

 

Ze Wstępu Autora albumu:

Dzisiaj żyjemy w wolnym, niepodległym i dumnym kraju. Możemy chodzić do szkoły, poznawać historię, czytać i słuchać o wielkich Polakach, o wielkich Patriotach, którzy oddali życie za swoją Ojczyznę. Możemy żyć w pokoju, rozwijać swoje talenty i służyć Polsce. Możemy mówić po polsku. Gdyby nie odzyskana niepodległość dzisiaj mówilibyśmy po niemiecku czy po rosyjsku, nie mielibyśmy naszej biało-czerwonej flagi ani białego orła w koronie w naszym godle.

Czy jednak wszyscy wiemy, czego dokładnie dotyczy Święto Niepodległości? Czy znamy najważniejsze daty z polskiej historii? Czy znamy życie wielkich Polaków? Czy znamy trudną ale piękną polską drogę ku niepodległości?

Ta książeczka będzie Twoim Przewodnikiem… i Nauczycielem polskiej historii… JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA, PÓKI MY ŻYJEMY…

 

Z recenzji ks. dr. J. Kapuścińskiego:

Kiedy mówimy „Niepodległa Ojczyzna”, to sens tych słów pojmuje tylko ten, kto wie jak wygląda Ojczyzna podległa obcym państwom. Niniejszy album, zatytułowany „Polska droga do Niepodległości”, zaznajamia Czytelnika z losami naszych Rodaków, którzy doświadczyli dramatu utraty niepodległości Ojczyzny i podjęli walkę, aby ją odzyskać. W prostym i przystępnym języku ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk kreśli panoramę najważniejszych wydarzeń z lat 1772-1921, gdzie co chwila przeplatają się zrywy patriotyczne i klęski wolnościowe.

Ze wszech miar album ten jest godny polecenia, tym bardziej, że z jednej strony przestrzega przed lekkomyślnością i nieodpowiedzialnością w sprawach Polski, a z drugiej strony budzi ducha patriotyzmu, i to w sposób, który najpełniej streszczają słowa zaczerpnięte z ryngrafu znalezionego przed laty w Lesie Katyńskim: „Walcz i zwyciężaj, a pamiętaj, że Orzeł Biały tylko przed Bogiem skłania swą dumną głowę”.

 

SPIS TREŚCI:

 

Wprowadzenie

1. Pierwszy rozbiór Polski – 1772

2. Sejm Czteroletni – 1788-1792

3. Konstytucja 3 Maja – 1791

4. Konfederacja Targowicka – 1792

5. Drugi rozbiór Polski – 1793

6. Powstanie Kościuszkowskie – 1794

7. Trzeci rozbiór Polski – 1795

8. Legiony Polskie we Włoszech – 1797

9. Księstwo Warszawskie – 1807-1815

10. Powstanie listopadowe – 1830-1831

11. Powstanie styczniowe – 1863-1864

12. Rusyfikacja i zsyłki na Sybir (zabór rosyjski)

13. Germanizacja i Kulturkampf (zabór pruski)

14. Galicja (zabór austriacki)

15. Józef Piłsudski

16. Pierwsza wojna światowa – 1914-1918

17. Lenin i rewolucja bolszewicka – 1917

18. Wybitni Polacy: Ignacy Paderewski i Roman Dmowski

19. Tymczasowy Rząd J. Moraczewskiego – 1918-1919

20. Sejm Ustawodawczy – 1919-1922

21. Wojna z Rosją i Cud nad Wisłą – 1920

22. Plebiscyty na Górnym Śląsku, Warmii, Mazurach i Powiślu – 1920-1921

23. Konstytucja marcowa – 17 marca 1921

24. Granice Polski po kolejnych rozbiorach – mapy

25. Granice Polski po odzyskaniu niepodległości – mapa

26. Moja Ojczyzna – Zakończenie