Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Już po raz kolejny nasze seminarium organizuje Dzień Otwartych Drzwi. Ma on na celu wsparcie młodych w otwarciu się na Boże wezwanie oraz poznanie wspólnoty, jaką tworzą klerycy. 

W tym roku Dzień Otwartych Drzwi odbędzie się w sobotę, 28 kwietnia. Uczestnicy z archidiecezji częstochowskiej i diecezji sosnowieckiej wraz ze swoimi duszpasterzami będą razem ze wspólnotą seminaryjną uczestniczyć w Eucharystii, wspólnie rozważać Słowo Boże, modlić się i poznawać codzienne życie kleryków. W programie również m.in. gra terenowa i ciepły posiłek.

Początek: 9:00, zakończenie: ok. 15:00. Zapraszamy młodych - zwłaszcza ministrantów i lektorów!

ZGŁOSZENIA do 25 kwietnia: otwartedrzwi.seminarium@gmail.com
tel. 34 365 12 15 / 790 539 640