Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Już po raz kolejny nasze seminarium organizuje Dzień Otwartych Drzwi. Ma on na celu wsparcie młodych w otwarciu się na Boże wezwanie oraz poznanie wspólnoty, jaką tworzą klerycy. 

W tym roku Dzień Otwartych Drzwi odbędzie się w sobotę, 28 kwietnia. Uczestnicy z archidiecezji częstochowskiej i diecezji sosnowieckiej wraz ze swoimi duszpasterzami będą razem ze wspólnotą seminaryjną uczestniczyć w Eucharystii, wspólnie rozważać Słowo Boże, modlić się i poznawać codzienne życie kleryków. W programie również m.in. gra terenowa i ciepły posiłek.

Początek: 9:00, zakończenie: ok. 15:00. Zapraszamy młodych - zwłaszcza ministrantów i lektorów!

ZGŁOSZENIA do 25 kwietnia: otwartedrzwi.seminarium@gmail.com
tel. 34 365 12 15 / 790 539 640