Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Już po raz kolejny nasze seminarium organizuje Dzień Otwartych Drzwi. Ma on na celu wsparcie młodych w otwarciu się na Boże wezwanie oraz poznanie wspólnoty, jaką tworzą klerycy. 

W tym roku Dzień Otwartych Drzwi odbędzie się w sobotę, 28 kwietnia. Uczestnicy z archidiecezji częstochowskiej i diecezji sosnowieckiej wraz ze swoimi duszpasterzami będą razem ze wspólnotą seminaryjną uczestniczyć w Eucharystii, wspólnie rozważać Słowo Boże, modlić się i poznawać codzienne życie kleryków. W programie również m.in. gra terenowa i ciepły posiłek.

Początek: 9:00, zakończenie: ok. 15:00. Zapraszamy młodych - zwłaszcza ministrantów i lektorów!

ZGŁOSZENIA do 25 kwietnia: otwartedrzwi.seminarium@gmail.com
tel. 34 365 12 15 / 790 539 640