Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W sobotę 28 kwietnia bramy Seminarium zostały otwarte na oścież. I choć spodziewaliśmy się, że znajdzie się wielu, którzy zechcą przez nie wejść to jednak liczba śmiałków przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania.

Czterystu chłopców i młodych mężczyzn wraz ze swymi duszpasterzami i opiekunami przybyło do Częstochowy, by spędzić dzień na modlitwie i zabawie wraz z Przełożonymi i Klerykami Seminariów dwóch diecezji.  „Cieszymy się Waszą obecnością i pragniemy wspólnie modlić się, by Pan oświecał nasze serca i umysły, by ten dzień wydał dobre owoce w życiu nas wszystkich”- powiedział na rozpoczęcie Mszy ks. rektor Konrad Kościk. W homilii kapłan dodał, że każdy z nas wezwany jest do różnych rzeczy, ale najważniejsze, by wszystko to, co czynimy, prowadziło nas do nieba. „ Przyjechaliśmy z dekanatu żareckiego – razem 28 ministrantów i 2 księży. Ministranci cieszą się, że mogą tu być. To jest dla nich wyjątkowy czas”- mówił ks. Bogumił Kowalski, proboszcz parafii w Gorzkowie – Trzebniowie.  Trzynastoletni Paweł z Olsztyna po raz drugi odwiedził w ten sposób seminaryjne mury „ tak mi się tu podoba, że przyjadę tu także za rok”- z uśmiechem na twarzy wyznaje chłopiec. Na gości naszego domu czekały liczne atrakcje. Główną z nich była gra terenowa, podczas której mogli poznać niemal wszystkie zakamarki WSD. „Chcieliśmy, by uczestnicy tego wydarzenia mogli poznać nasz dom w każdym niemal calu. Spotkali się więc z klerykami i ich zainteresowaniami, poznali naszych Przełożonych i ich rolę w naszej formacji. Mogli także porozmawiać ze świeckimi pracownikami seminarium” – mówi kl. Paweł Caban z roku III – mózg całego przedsięwzięcia. „ Pragnęliśmy także, by młodzi poszukiwacze przygód poznali niezwykłych ludzi, którzy będąc w ich wieku osiągnęli świętość. Na trasie gry terenowej poznawali więc życie św. Stanisława Kostki i bł. Karoliny Kózkówny. Zwieńczeniem gry był quiz ze znajomości informacji o życiu tych postaci. Zwycięzcy  otrzymali atrakcyjne nagrody a wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani upominkami.” – dodaje kl. Kamil Cudak.

Cieszymy się, że tak liczna grupa młodych ludzi zechciała odwiedzić miejsce , w którym na co dzień żyjemy, pracujemy i wzrastamy ku Chrystusowemu Kapłaństwu. Mamy nadzieję, że wielu spośród nich przekroczy już w innym charakterze zawsze otwarte na oścież drzwi naszego domu.

 

kl. Marcin Krężelok