Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W sobotę 12 maja w Bazylice Archikatedralnej św. Rodziny ks. bp Andrzej Przybylski udzielił święceń diakonatu 9 alumnom naszego Seminarium.

W uroczystości  uczestniczyły rodziny i bliscy nowych diakonów oraz cała Wspólnota seminaryjna.  W homilii szafarz sakramentu święceń przypomniał, że będą już zawsze diakonami – sługami Chrystusa i Jego Kościoła. „Niezależnie od tego czy będziecie ważnymi osobistościami w Kościele, wielkimi biskupami czy nawet papieżami – ważne byście zawsze pozostali diakonami, sługami. "Od chwili tego diakonatu aż do końca życia macie przyjąć postawę sługi” – mówił biskup pomocniczy naszej archidiecezji.

Oto nowo wyświęceni diakoni:

dk. Kamil Bijata
dk. Marek Gajownik 
dk. Mateusz Olejnik
dk. Michał Pazera 
dk. Michał Pierzchała
dk. Mateusz Pilarski 
dk. Michał Płocharski 
dk. Michał Szarek 
dk. Marek Szczepańczyk

    Życzymy im stałej opieki Bożej i wierności powołaniu kapłańskiemu. Prosimy o modlitwę w intencji nowo wyświęconych i o nowe powołania.

                                    kl. Marcin Krężelok