Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W sobotę 12 maja w Bazylice Archikatedralnej św. Rodziny ks. bp Andrzej Przybylski udzielił święceń diakonatu 9 alumnom naszego Seminarium.

W uroczystości  uczestniczyły rodziny i bliscy nowych diakonów oraz cała Wspólnota seminaryjna.  W homilii szafarz sakramentu święceń przypomniał, że będą już zawsze diakonami – sługami Chrystusa i Jego Kościoła. „Niezależnie od tego czy będziecie ważnymi osobistościami w Kościele, wielkimi biskupami czy nawet papieżami – ważne byście zawsze pozostali diakonami, sługami. "Od chwili tego diakonatu aż do końca życia macie przyjąć postawę sługi” – mówił biskup pomocniczy naszej archidiecezji.

Oto nowo wyświęceni diakoni:

dk. Kamil Bijata
dk. Marek Gajownik 
dk. Mateusz Olejnik
dk. Michał Pazera 
dk. Michał Pierzchała
dk. Mateusz Pilarski 
dk. Michał Płocharski 
dk. Michał Szarek 
dk. Marek Szczepańczyk

    Życzymy im stałej opieki Bożej i wierności powołaniu kapłańskiemu. Prosimy o modlitwę w intencji nowo wyświęconych i o nowe powołania.

                                    kl. Marcin Krężelok