Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dnia 16-go czerwca 2018 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbędzie się Dzień Skupienia dla maturzystów(mężczyzn).

Wydarzenie rozpocznie się punktualnie o godzinie 10. a zakończy o godzinie 17. Będzie to czas, w którym będzie można posłuchać ciekawych konferencji m.in. o powołaniu Abrahama oraz o rozeznawaniu powołania. Będzie można również porozmawiać z ojcem duchownym oraz na pewno znajdzie się czas na lekturę Pisma Świętego, Adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę osobistą. Wszystkich mężczyzn, którzy właśnie zakończyli zdawanie egzaminów maturalnych, a także starszych, zapraszamy serdecznie.

Naprawdę warto - link do rejestracji: https://goo.gl/forms/HbD7nGblBDh9EJYR2