Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

19 maja  nasza archidiecezja przez posługę ks. arcybiskupa Wacława Depo otrzymała dar 9 nowych kapłanów.

W swej homilii Metropolita Częstochowski  przypomniał, że pierwszym zadaniem kapłana jest życie wiarą. Zachęcił do tego, by neoprezbiterzy pogłębioną relację z Bogiem i chwile modlitwy umieli wplatać w codzienność kapłańskiego posługiwania wiernym, którzy potrzebują Boga i ludzi, którzy będą wewnętrznie dojrzali. 

Na zakończenie podziękowanie w imieniu nowowyświęconych  do księdza Arcybiskupa , Rodziców, Moderatorów seminaryjnych  i przyjaciół skierował ks. Damian Magiera.

Oto  Neoprezbiterzy A.D. 2018:

1. ks. Mariusz Bednarek  – Częstochowa, par. św. Floriana

2. ks. Rafał Białas – Wierzchlas, par. św. Mikołaja

3. ks. Wojciech Biś – Częstochowa, par. NMP Zwycięskiej

4. ks. Kamil Cieśla  – Toporów, par. św. Franciszka z Asyżu

5. ks. Bartosz Kasprzak  – Szynkielów, par. Narodzenia NMP

6. ks. Kamil Kidawski  – Myszków, par. Narodzenia NMP

7. ks. Damian Magiera – Staromieście, par. Wniebowzięcia NMP (diecezja kielecka)

8. ks. Adam Młynarczyk – Częstochowa, par. św. Antoniego

9. ks. Rafał Środa  – Pątnów, par. św. Jana Apostoła i Ewangelisty

                                                                                  

                                                                                                          kl. Macin Krężelok