Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

24 maja kościół seminaryjny stał się prawdziwym centrum naszej diecezji. Po czterdziestogodzinnym nabożeństwie, podczas którego alumni dzień i noc wpatrywali się w  Tego, który „sam Dwunastu się powierzył i za pokarm z Rąk swych dał”, nadszedł czas na poczwórną uroczystość.

            Pierwszą okazją do świętowania był odpust związany z tytułem naszego kościoła – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Drugą okazją było sześćdziesięciolecie święceń kapłańskich ks. arcybiskupa seniora Stanisława Nowaka. Trzecią sposobnością do świętowania była czterdziestolecie święceń ks.  arcybiskupa Wacława Depo. Nadto w dniu tym odbywały się prymicje księży neoprezbiterów. Tym mocniej wybrzmiało więc w naszych murach uroczyste i podniosłe Te Deum laudamus , wieńczące całą przepiękną uroczystość, uświetnioną obecnością wszystkich biskupów Kościoła Częstochowskiego, rzeszy kapłanów i przedstawicieli wszystkich stanów. Na początku Mszy Świętej ks. dr Grzegorz Szumera , rektor Seminarium przywitał wszystkich gości i pozdrowił serdecznie jubilatów. Głównym celebransem Eucharystii był ks. arcybiskup Wacław Depo, który wygłosił także homilię. W swym rozważaniu nad Słowem Bożym Pasterz Kościoła Częstochowskiego wskazał na piękne dzieła Opatrzności i na łączność, która zachodzi pomiędzy nim a arcybiskupem seniorem poprzez sukcesję w osobie abp. Baziaka. Po modlitwie po Komunii Świętej głos zabrał także ks. arcybiskup senior, który ukazał piękno i głębię kapłaństwa i zachęcał do postawy dziękczynienia. Kleryków, których nazwał kapłanami in desiderio (w pragnieniu) zachęcał, by już teraz przyjmowali styl  życia i postawę kapłańską. Mówił także o tym, że kapłan jest alter Christus i alter Spiritus, wskazywał na wielkość powołania kapłańskiego i największy zaszczyt jaki z tego wypływa, czyli dar i możliwość sprawowania Najświętszej Ofiary. 25 lecie swych święceń obchodzi także w tym roku ks. bp Andrzej Przybylski.

            Na zakończenie Księża Neoprezbiterzy A.D. 2018 udzieli wszystkim zebranym swego błogosławieństwa, zaś po Mszy Świętej zebrani wierni złożyli Jubilatom swe życzenia. Po uroczystościach w kościele nadszedł  czas na wręczenie dyplomów ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego magistra teologii oraz pożegnania neoprezbiterów.

            Jubilatom życzymy stałej Opieki Bożej, wielu sił i zdrowia na dalsze lata posługiwania, zaś neoprezbiterom pragniemy życzyć, by zawsze w ich sercach płonął pierwotny ogień żarliwości i kapłańskiej gorliwości.

                                                                                               kl. MK