Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

24 maja kościół seminaryjny stał się prawdziwym centrum naszej diecezji. Po czterdziestogodzinnym nabożeństwie, podczas którego alumni dzień i noc wpatrywali się w  Tego, który „sam Dwunastu się powierzył i za pokarm z Rąk swych dał”, nadszedł czas na poczwórną uroczystość.

            Pierwszą okazją do świętowania był odpust związany z tytułem naszego kościoła – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Drugą okazją było sześćdziesięciolecie święceń kapłańskich ks. arcybiskupa seniora Stanisława Nowaka. Trzecią sposobnością do świętowania była czterdziestolecie święceń ks.  arcybiskupa Wacława Depo. Nadto w dniu tym odbywały się prymicje księży neoprezbiterów. Tym mocniej wybrzmiało więc w naszych murach uroczyste i podniosłe Te Deum laudamus , wieńczące całą przepiękną uroczystość, uświetnioną obecnością wszystkich biskupów Kościoła Częstochowskiego, rzeszy kapłanów i przedstawicieli wszystkich stanów. Na początku Mszy Świętej ks. dr Grzegorz Szumera , rektor Seminarium przywitał wszystkich gości i pozdrowił serdecznie jubilatów. Głównym celebransem Eucharystii był ks. arcybiskup Wacław Depo, który wygłosił także homilię. W swym rozważaniu nad Słowem Bożym Pasterz Kościoła Częstochowskiego wskazał na piękne dzieła Opatrzności i na łączność, która zachodzi pomiędzy nim a arcybiskupem seniorem poprzez sukcesję w osobie abp. Baziaka. Po modlitwie po Komunii Świętej głos zabrał także ks. arcybiskup senior, który ukazał piękno i głębię kapłaństwa i zachęcał do postawy dziękczynienia. Kleryków, których nazwał kapłanami in desiderio (w pragnieniu) zachęcał, by już teraz przyjmowali styl  życia i postawę kapłańską. Mówił także o tym, że kapłan jest alter Christus i alter Spiritus, wskazywał na wielkość powołania kapłańskiego i największy zaszczyt jaki z tego wypływa, czyli dar i możliwość sprawowania Najświętszej Ofiary. 25 lecie swych święceń obchodzi także w tym roku ks. bp Andrzej Przybylski.

            Na zakończenie Księża Neoprezbiterzy A.D. 2018 udzieli wszystkim zebranym swego błogosławieństwa, zaś po Mszy Świętej zebrani wierni złożyli Jubilatom swe życzenia. Po uroczystościach w kościele nadszedł  czas na wręczenie dyplomów ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego magistra teologii oraz pożegnania neoprezbiterów.

            Jubilatom życzymy stałej Opieki Bożej, wielu sił i zdrowia na dalsze lata posługiwania, zaś neoprezbiterom pragniemy życzyć, by zawsze w ich sercach płonął pierwotny ogień żarliwości i kapłańskiej gorliwości.

                                                                                               kl. Marcin Krężelok