Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W sobotę (09.06.2018r) odbyła się Msza św. sprawowana w intencji Ojca Duchownego Wyższego Seminarium Duchownego, który obchodził 25 rocznicę święceń kapłańskich. Mszy św. przewodził sam jubilat, ks. Remigiusz Lota.

        W słowie wprowadzającym do Eucharystii ks. Rektor Grzegorz Szumera podkreślił, że znaczną część tego kapłańskiego jubileuszu stanowi posługa ojca Remigiusza w naszym domu i wyraził za nią wdzięczność. W homilii, którą wygłosił Jubilat mogliśmy usłyszeć o pięknie kapłaństwa, do którego powołuje nas Pan Bóg. Ojciec Remigiusz opowiedział o tym, że w  swym życiu często odczuwał szczególną opiekę Matki Bożej, której jako kleryk zawierzył swoje kapłaństwo. Mówił również o obecnych na Mszy przełożonych seminarium, z którymi przyszło mu pracować. Wspomniał momenty swego życia, w których pierwszy raz spotkał ówczesnego ks. Rektora, ks. Prefekta, ks. Administratora, ks. Jerzego Kowalskiego oraz pozostałych dwóch ojców duchownych. Wspomnienia te ukazały nam, że ksiądz może stworzyć wspaniałą wspólnotę z innymi kapłanami. Bardzo pięknym świadectwem okazały się słowa o. Jubilata, który podkreślił, że nigdy nie przeżył kryzysu w swoim powołaniu – to piękne świadectwo dla nas wszystkich.  Ojciec Remigiusz powiedział także, że jest dla niego wielką łaską i radością, gdy  młodzi mężczyźni, odkrywający powołanie przychodzą do niego i składają w  jego sercu swoje życie a on sam następnie to wszystko przedstawia Chrystusowi i składa na Ołtarzu wraz z Najświętszą Ofiarą.

        Kochany Ojcze! W dniu Twojego Święta życzymy Ci przede wszystkim wytrwałości w  pracy z każdym z nas. Tak bardzo wiele Tobie zawdzięczamy. Dziękujemy za każdą radę, uśmiech i wsparcie na drodze powołania. Niech Dobry Bóg ma Ojca w swej opiece!


                        dk. Marek Szczepańczyk