Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W sobotę (09.06.2018r) odbyła się Msza św. sprawowana w intencji Ojca Duchownego Wyższego Seminarium Duchownego, który obchodził 25 rocznicę święceń kapłańskich. Mszy św. przewodził sam jubilat, ks. Remigiusz Lota.

        W słowie wprowadzającym do Eucharystii ks. Rektor Grzegorz Szumera podkreślił, że znaczną część tego kapłańskiego jubileuszu stanowi posługa ojca Remigiusza w naszym domu i wyraził za nią wdzięczność. W homilii, którą wygłosił Jubilat mogliśmy usłyszeć o pięknie kapłaństwa, do którego powołuje nas Pan Bóg. Ojciec Remigiusz opowiedział o tym, że w  swym życiu często odczuwał szczególną opiekę Matki Bożej, której jako kleryk zawierzył swoje kapłaństwo. Mówił również o obecnych na Mszy przełożonych seminarium, z którymi przyszło mu pracować. Wspomniał momenty swego życia, w których pierwszy raz spotkał ówczesnego ks. Rektora, ks. Prefekta, ks. Administratora, ks. Jerzego Kowalskiego oraz pozostałych dwóch ojców duchownych. Wspomnienia te ukazały nam, że ksiądz może stworzyć wspaniałą wspólnotę z innymi kapłanami. Bardzo pięknym świadectwem okazały się słowa o. Jubilata, który podkreślił, że nigdy nie przeżył kryzysu w swoim powołaniu – to piękne świadectwo dla nas wszystkich.  Ojciec Remigiusz powiedział także, że jest dla niego wielką łaską i radością, gdy  młodzi mężczyźni, odkrywający powołanie przychodzą do niego i składają w  jego sercu swoje życie a on sam następnie to wszystko przedstawia Chrystusowi i składa na Ołtarzu wraz z Najświętszą Ofiarą.

        Kochany Ojcze! W dniu Twojego Święta życzymy Ci przede wszystkim wytrwałości w  pracy z każdym z nas. Tak bardzo wiele Tobie zawdzięczamy. Dziękujemy za każdą radę, uśmiech i wsparcie na drodze powołania. Niech Dobry Bóg ma Ojca w swej opiece!


                        dk. Marek Szczepańczyk