Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Ostatni w tym roku dzień skupienia (9-10.06) poprowadził dla nas ks. dr Tomasz Jaklewicz, kapłan archidiecezji katowickiej, zastępca redaktora naczelnego „Gościa niedzielnego”.

Tematem dnia skupienia były refleksje  wokół Liturgii Słowa przeznaczonej na te dni. Ks. Tomasz podzielił się z nami swym bogatym doświadczeniem życiowym. Wskazywał na ważne w pracy kapłańskiej umiejętności współpracy z ludźmi świeckimi. Podjął się analizy dwóch fragmentów Ewangelii: o rodzinie Jezusa, poszukującej Go z obawy, że zwariował i o uczniach w drodze do Emaus. Rekolekcjonista pokazał „metody pedagogiczne” Jezusa, sposób prowadzenia dialogów i tłumaczenia zawiłych problemów. Z jednej strony Kaznodzieja  pokazywał nam jak Jezus obchodzi się z każdym z nas a z drugiej wskazywał, że stanowi to dla nas wzór postępowania z ludźmi, którzy będą przychodzić do nas z różnymi swymi problemami.

Za dzień skupienia, wygłoszone Słowo Boże i ogromną życzliwość ks. Tomaszowi dziękujemy, jednocześnie życząc stałej Bożej Opieki i błogosławieństwa Bożego w nowej posłudze jako proboszcz w parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach Brynowie.

                                   

kl. Marcin Krężelok