Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Ostatni w tym roku dzień skupienia (9-10.06) poprowadził dla nas ks. dr Tomasz Jaklewicz, kapłan archidiecezji katowickiej, zastępca redaktora naczelnego „Gościa niedzielnego”.

Tematem dnia skupienia były refleksje  wokół Liturgii Słowa przeznaczonej na te dni. Ks. Tomasz podzielił się z nami swym bogatym doświadczeniem życiowym. Wskazywał na ważne w pracy kapłańskiej umiejętności współpracy z ludźmi świeckimi. Podjął się analizy dwóch fragmentów Ewangelii: o rodzinie Jezusa, poszukującej Go z obawy, że zwariował i o uczniach w drodze do Emaus. Rekolekcjonista pokazał „metody pedagogiczne” Jezusa, sposób prowadzenia dialogów i tłumaczenia zawiłych problemów. Z jednej strony Kaznodzieja  pokazywał nam jak Jezus obchodzi się z każdym z nas a z drugiej wskazywał, że stanowi to dla nas wzór postępowania z ludźmi, którzy będą przychodzić do nas z różnymi swymi problemami.

Za dzień skupienia, wygłoszone Słowo Boże i ogromną życzliwość ks. Tomaszowi dziękujemy, jednocześnie życząc stałej Bożej Opieki i błogosławieństwa Bożego w nowej posłudze jako proboszcz w parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach Brynowie.

                                   

kl. Marcin Krężelok