Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Ostatni w tym roku dzień skupienia (9-10.06) poprowadził dla nas ks. dr Tomasz Jaklewicz, kapłan archidiecezji katowickiej, zastępca redaktora naczelnego „Gościa niedzielnego”.

Tematem dnia skupienia były refleksje  wokół Liturgii Słowa przeznaczonej na te dni. Ks. Tomasz podzielił się z nami swym bogatym doświadczeniem życiowym. Wskazywał na ważne w pracy kapłańskiej umiejętności współpracy z ludźmi świeckimi. Podjął się analizy dwóch fragmentów Ewangelii: o rodzinie Jezusa, poszukującej Go z obawy, że zwariował i o uczniach w drodze do Emaus. Rekolekcjonista pokazał „metody pedagogiczne” Jezusa, sposób prowadzenia dialogów i tłumaczenia zawiłych problemów. Z jednej strony Kaznodzieja  pokazywał nam jak Jezus obchodzi się z każdym z nas a z drugiej wskazywał, że stanowi to dla nas wzór postępowania z ludźmi, którzy będą przychodzić do nas z różnymi swymi problemami.

Za dzień skupienia, wygłoszone Słowo Boże i ogromną życzliwość ks. Tomaszowi dziękujemy, jednocześnie życząc stałej Bożej Opieki i błogosławieństwa Bożego w nowej posłudze jako proboszcz w parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach Brynowie.

                                   

kl. MK