Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Opowiadając o jednej rzeczywistości możemy się skupić na różnych akcentach. Z jednej strony możemy widzieć ciemne strony i trudności. Z drugiej strony – możliwości, które z Bogiem są do zdobycia. By dostrzegać te drugie trzeba mieć w sobie innego, Bożego Ducha.

Właśnie o takim podejściu do rzeczywistości wiary i życia mówił podczas rekolekcji początkowych ojciec Eliot Marecki OFM. Przez pierwsze 5 dni od naszego przyjazdu trwaliśmy w milczeniu, by wsłuchiwać się w Słowo Boże. Alumni dzięki tym rekolekcjom mogli zbliżyć się do Boga poprzez wiele godzin ciszy, modlitwy i refleksji. Bardzo pomagały w tym konferencje, które przygotował dla nas ojciec rekolekcjonista. Wskazywał on na postawy, które charakteryzują człowieka, który jest innego ducha. Zwracał uwagę na takie aspekty życia chrześcijańskiego jak miłość nieprzyjaciół, radość pełna czy nadzieja. Zwieńczeniem całych rekolekcji było nabożeństwo pokutne – wspólnotowa celebracja sakramentu pokuty i pojednania.

Jako wspólnota jesteśmy wdzięczni Bogu za cały czas rekolekcji i ze wzmocnioną wiarą wchodzimy w czas nowego roku akademickiego. Prosimy naszych czytelników o modlitwę w intencji większych owoców tych rekolekcji.

 

MG