Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Opowiadając o jednej rzeczywistości możemy się skupić na różnych akcentach. Z jednej strony możemy widzieć ciemne strony i trudności. Z drugiej strony – możliwości, które z Bogiem są do zdobycia. By dostrzegać te drugie trzeba mieć w sobie innego, Bożego Ducha.

Właśnie o takim podejściu do rzeczywistości wiary i życia mówił podczas rekolekcji początkowych ojciec Eliot Marecki OFM. Przez pierwsze 5 dni od naszego przyjazdu trwaliśmy w milczeniu, by wsłuchiwać się w Słowo Boże. Alumni dzięki tym rekolekcjom mogli zbliżyć się do Boga poprzez wiele godzin ciszy, modlitwy i refleksji. Bardzo pomagały w tym konferencje, które przygotował dla nas ojciec rekolekcjonista. Wskazywał on na postawy, które charakteryzują człowieka, który jest innego ducha. Zwracał uwagę na takie aspekty życia chrześcijańskiego jak miłość nieprzyjaciół, radość pełna czy nadzieja. Zwieńczeniem całych rekolekcji było nabożeństwo pokutne – wspólnotowa celebracja sakramentu pokuty i pojednania.

Jako wspólnota jesteśmy wdzięczni Bogu za cały czas rekolekcji i ze wzmocnioną wiarą wchodzimy w czas nowego roku akademickiego. Prosimy naszych czytelników o modlitwę w intencji większych owoców tych rekolekcji.

 

MG