Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Początek nowego roku akademickiego powitał nas bardzo smutną informacją. Po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do Pana nasz ksiądz Arkadiusz Olczyk. Profesor naszego Seminarium, osoba pogodna, radosna, która bardzo wspierała wszystkich kleryków.

Zobacz zdjęcia z ceremonii pożegnalnych.

Jako wspólnota uczestniczyliśmy w uroczystościach pogrzebowych księdza profesora. Zarówno w środę wieczorem(2.10) w gmachu naszego Seminarium, gdzie miała miejsce Msza Święta żałobna w intencji zmarłego, jak i w jego rodzinnej miejscowości, w Kodrębiu następnego dnia.

Na uroczystościach żałobnych zgromadziła się wielka liczba kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich. Wszyscy chcieli uczcić pamięć człowieka, który tak wiele serca wkładał w formację i naukę przyszłych księży, katechetów czy lekarzy. Towarzyszyły tym chwilom wspólne modlitwy i skupienie.

Do zobaczenia, księże profesorze! Dziękujemy za wszelkie dobro.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

MG