Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Seminarium to nie tylko miejsce duchowego przygotowania do posługi kapłańskiej. Podczas pobytu w tej niezwykłej szkole, alumni podejmują także studia filozoficzno – teologiczne znacznie poszerzając swoje horyzonty. Nie tylko myślowe, ale też życiowe. 4 października oficjalnie zainaugurowaliśmy ten czas.

Zobacz fotorelację z inauguracji

Jak co roku uroczystość ta składa się kilku ważnych momentów. Na samym początku – zaczęliśmy Eucharystią. Pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Wacława Depo zanosiliśmy do Ojca nasze prośby o światło Ducha Świętego na czas trudu i wysiłku, który będzie towarzyszył nam podczas tego roku. Mszę świętą koncelebrowali również nasi profesorowie, kierownicy duchowi oraz zaproszeni kapłani goście. Nasz pasterz podczas homilii pochylał się nad powagą intelektualnego trudu, który pomoże bronić wiary wobec wyzwań współczesnych.

Po modlitwie przeszliśmy na Aulę św. Jana Pawła II, gdzie miała miejsce immatrykulacja – zaprzysiężenie nowych alumnów na studentów naszej uczelni. Następnie wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski. Tematem jego wystąpienia była osoba Ducha Świętego. Ukazał on Jego rolę w życiu duchowym chrześcijan i zaprosił do tego, by nieustannie wzywać Go do swojego życia. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu „Gaudeamus Igitur!” udaliśmy się na posiłek.

Studia w seminarium to nie tylko czas nauki, ale także wielka okazja do rozwoju. Wierzymy, że każdy z nas dobrze spożytkuje tę okazję.


MG