Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Seminarium to nie tylko miejsce duchowego przygotowania do posługi kapłańskiej. Podczas pobytu w tej niezwykłej szkole, alumni podejmują także studia filozoficzno – teologiczne znacznie poszerzając swoje horyzonty. Nie tylko myślowe, ale też życiowe. 4 października oficjalnie zainaugurowaliśmy ten czas.

Zobacz fotorelację z inauguracji

Jak co roku uroczystość ta składa się kilku ważnych momentów. Na samym początku – zaczęliśmy Eucharystią. Pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Wacława Depo zanosiliśmy do Ojca nasze prośby o światło Ducha Świętego na czas trudu i wysiłku, który będzie towarzyszył nam podczas tego roku. Mszę świętą koncelebrowali również nasi profesorowie, kierownicy duchowi oraz zaproszeni kapłani goście. Nasz pasterz podczas homilii pochylał się nad powagą intelektualnego trudu, który pomoże bronić wiary wobec wyzwań współczesnych.

Po modlitwie przeszliśmy na Aulę św. Jana Pawła II, gdzie miała miejsce immatrykulacja – zaprzysiężenie nowych alumnów na studentów naszej uczelni. Następnie wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski. Tematem jego wystąpienia była osoba Ducha Świętego. Ukazał on Jego rolę w życiu duchowym chrześcijan i zaprosił do tego, by nieustannie wzywać Go do swojego życia. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu „Gaudeamus Igitur!” udaliśmy się na posiłek.

Studia w seminarium to nie tylko czas nauki, ale także wielka okazja do rozwoju. Wierzymy, że każdy z nas dobrze spożytkuje tę okazję.


MG