Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
„Dziś się Jezus rodzi malusieńki” - te słowa wyjątkowo mocno zabrzmiały w niedzielny wieczór, 14 stycznia. Kościół seminaryjny w duchu radości z Bożego Narodzenia wypełnił się dźwiękiem tradycyjnych kolęd.Już po raz drugi goście z Częstochowy i okolic mogli wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu chóru i solistów naszego Seminarium. Spokojne, klimatyczne melodie przeplatały się ze skocznymi i energicznymi; dawne, średniowieczne opracowania z całkiem nowymi, a wszystkie teksty mówiły o jednym - radości z narodzenia Bożego Dziecięcia. Chór seminaryjny, pod batutą ks. Mikołaja Węgrzyna i przy akompaniamencie pani Iwony Czarny, wykonał kilkanaście kolęd. Całość urozmaicała recytacja wierszy w wykonaniu kl. Jakuba Raczyńskiego, a także solowe śpiewy kleryków: Konrada Cygana oraz Sławomira Berdysa. Wszystko razem wprowadziło obecnych w wyjątkowy nastrój radości, czego można było doświadczyć podczas wspólnego - chóru i gości - wykonania kolędy „Gdy się Chrystus rodzi ”. Nad całością czuwał ks. prof. Kazimierz Szymonik, który po występie podzielił się ze zgromadzonymi cennymi refleksjami na temat potrzeby kultywowania zwyczaju śpiewania kolęd. Podkreślił jego istotną rolę w polskiej kulturze, jako prawdziwego fenomenu na skalę europejską, a nawet światową. Na koniec słowa podziękowania do zgromadzonych skierował organizator koncertu - Rektor Seminarium, ks. prał. Włodzimierz Kowalik. Wyraził także swoją chęć i nadzieję ponownego spotkania na wspólnym kolędowaniu w przyszłym roku. Miejmy więc nadzieję, że chwalebny zwyczaj, wskrzeszony w roku ubiegłym, będzie okazją do łączenia się w bożonarodzeniowej radości alumnów naszego Seminarium z całą społecznością archidiecezji.

Powitanie gości przez Księdza Rektora dr. Włodzimierza Kowalika.
Rozpoczęcie koncertu kolęd i pastorałek.

Goście zgromadzeni w kościele seminaryjnym.

Koncertowi towarzyszyła świąteczna dekoracja kościoła seminaryjnego.

Chór pod pod batutą ks. Mikołaja Węgrzyna.

Ksiądz prof. dr hab. Kazimierz Szymonik - prorektor Akademii Muzycznej
im. Fryderyka Chopina w Warszawie i wykładowca śpiewu liturgicznego
w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Chórzyści oklaskiwani po zakończeniu koncertu.