Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

19 grudnia w naszym seminarium miał miejsce obrzęd Admissio, czyli wejście w okres bezpośredniego przygotowania do święceń diakonatu i prezbiteratu. Przystąpiło do niego 9 kleryków roku V – tego. Tego dnia miała miejsce również wigilia seminaryjna.

Tego dnia klerycy piątego roku przeżywali również swój dzień skupienia. W domu sióstr od aniołów w Częstochowie pod opieką ojca Łukasza Dyktyńskiego modlili się i utwierdzali swój wybór. Podczas Eucharystii sprawowanej przez księdza arcybiskupa Wacława Depo wypowiedzieli swoje "chcę" na pytanie do odnośnie wejścia w czas bezpośredniego przygotowania do kapłaństwa. Homilię wygłosił ksiądz biskup Grzegorz Kaszak. Ukazał pewną trudość, która może towarzyszyć kapłanom, mianowicie jest nią brak modlitwy. Zachęcał, aby młodzi mężczyźni, którzy przyjęli tego dnia obrzęd Admissio, zawsze pamiętali o modlitwie.

Po uroczystej Eucharystii cała wspólnota udała się na refektarz, gdzie miała miejsce wigilia seminaryjna. Podczas niej padło wiele słów modlitwy i życzeń, a szczególnym momentem tego wieczoru był tradycyjny opłatek. Na zakończenie wszyscy udaliśmy się do kaplicy, gdzie przywitaliśmy dzieciątko Jezus, którego narodziny obchodzić będziemy za kilka dni.

Ten czas jest szczególnie ważny dla kleryków roku piątego, gdyż oni właśnie rozpoczynają swój adwent, czas oczekiwania na święcenia. Z tego miejsca pragniemy prosić o modlitwę w ich intencji.

 MG