Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach 12 – 13 stycznia w naszym seminarium przeżywaliśmy dzień skupienia. Konferencje głosił ksiądz Łukasz Mikołajczyk ze zgromadzenia księży orionistów.


Ksiądz Łukasz na co dzień posługuje w duszpasterstwie osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Posługuje we wspólnocie Drabina Jakubowa, która organizuje wyjazdy wakacyjne i codzienne życie takich osób. Ksiądz rekolekcjonista dzielił się z nami bogatymi doświadczeniami z posługi. Wskazywał też w jaki sposób zachować ogień miłości w służbie ludziom.

 

Bardzo jesteśmy wdzięczni za dar doświadczenia, którym się z nami podzielił. Przed klerykami teraz czas sesji egzaminacyjnej. Prosimy naszych czytelników o modlitwę.

 MG