Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniach 15. - 18. stycznia br. w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie, odbyły się IX. Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych w tenisie stołowym. WSD w Częstochowie, jest organizatorem rozgrywek nieprzerwanie od 1999 roku. Uczestnicy Mistrzostw prezentowali nie tylko wysoki, ale i bardzo wyrównany, poziom sportowy. „Tenisistów w sutannach” zachęca do udziału w sportowych potyczkach nie tylko wspólna pasja, lecz także możliwość spotkania, wspólnej modlitwy. Sportem interesuje się wielu młodych ludzi, często zagubionych i narażonych na liczne niebezpieczeństwa. Poprzez sport, klerycy, jako przyszli duszpasterze młodzieży, mogą dużo łatwiej dotrzeć do niej, wykorzystując wychowawcze walory tej dziedziny życia.

Uroczystego otwarcia Mistrzostw, dokonał J.E. Ks. Abp Metropolita Częstochowski dr Stanisław Nowak. Wcześniej, J.M. Ks. ,Rektor WSD w Częstochowie dr Włodzimierz Kowalik, przywitał w imieniu Organizatorów wszystkich Uczestników Zawodów.

Przemówienie arcybiskupa Stanisława Nowaka i powitanie uczestników.

Uczestnicy mistrzostw zebrani w hali sportowej Wyższego Seminarium Duchownego
w Częstochowie

Mistrzostwa zostały rozegrane, wzorem ubiegłych lat, w dwóch konkurencjach: turnieju drużynowym i indywidualnym. Do turnieju drużynowego zgłosiło się 17 Seminariów diecezjalnych i zakonnych z całej Polski. Drużyny, przez losowanie, zostały podzielone na cztery grupy, w których mecze odbywały się systemem „każdy z każdym” . Do 1 finału awansowały dwa pierwsze zespoły z każdej grupy. Odtąd zaczął obowiązywać „system pucharowy” .

Rozpoczęcie rozgrywek.

Alumni podczas rywalizacji.

Pojedynki seminaryjnych reprezentacji.

Zwycięskie drużyny stanęły do bezpośredniej rywalizacji o medale Mistrzostw. W pierwszym półfinale WSD z Sandomierza pokonało WSD z Łódzi 4/0. Drugim z finalistów została drużyna WSD z Zamościa - Lubaczówa, która pokonała kleryków z WSD z Bydgoszczy 4/0. Złoty medal zdobyła drużyna WSD z Sandomierza (dk. Tomasz Flis, Piotr Przysucha, Łukasz Baran), która w finale pokonała WSD z Zamościa � Lubaczówa (Tomasz Szady, Krzysztof Augustynek, Tomasz Szumowski) 4/2. Ciekawą walkę mogliśmy obserwować także w meczu, którego stawką był brązowy medal Mistrzostw. Zdobyli go klerycy WSD z Bydgoszczy (Krzysztof Klóska, Robert Szczepański, Aleksander Modrak), którzy pokonali WSD z Łodzi (dk. Jerzy Jabłoński, Dominik Krawczyk,) 4/3. Następnego dnia rozegrany został turniej indywidualny, do którego przystąpiło 52 zawodników. W finale singla spotkali się dk. Tomasz Flis (WSD z Sandomierza), złoty medalista ubiegłorocznych Mistrzostw i Tomasz Szady (WSD z Zamościa - Lubaczowa). Lepszy okazał się dk.Tomasz Flis, który zdobył mistrzostwo. Brązowym medalistą został Aleksander Modrak (WSD z Bydgoszczy). Najlepszy zawodnik naszej drużyny, dk.Sebastian Wyrozumski, zajął 8 miejsce. Pozostali: dk. Michał Krawczyk i Jakub Raczyński od 33-47 miejsca. Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem wszystkich zmagań czuwał Sędzia Główny Zawodów � pan Jerzy Łęgowik.

Sportowe zmagania zakończyła dziękczynna Eucharystia, której przewodniczył arcybiskup metropolita Stanisław Nowak. Po Mszy świętej odbyło się podsumowanie Mistrzostw i wręczenie medali, pucharów, dyplomów i nagród zwycięzcom i uczestnikom Turnieju.

Zawodnicy, organizatorzy, działacze i goście zgromadzeni w kościele seminaryjnym.

Zawodnicy, organizatorzy, działacze i goście zgromadzeni w kościele seminaryjnym.

Uczestnicy mistrzostw i goście w refektarzu seminaryjnym na uroczystej kolacji z okazji zakończenia turnieju.

Arcybiskup Stanisław Nowak wręcza medale i nagrody zwycięskim zespołom.

Wspólna fotografia na hali sportowej WSD w Częstochowie.


Słowa podziękowania do Organizatorów i Sponsorów zawodów skierowali między innymi Ksiądz arcybiskup, Ksiądz rektor Częstochowskiego Seminarium, oraz przedstawicielka Prezydenta Częstochowy. Wszyscy życzyli sobie, aby kolejne - jubileuszowe, X. Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Tenisie Stołowym, odbyły się w tak samo miłej atmosferze i przy jeszcze większym udziale reprezentacji Seminariów diecezjalnych oraz zakonnych. Na Szczególne podziękowania niewątpliwie zasłużyli ci, którzy przyczynili się do zorganizowania tych zawodów i czuwali nad ich sprawnym przebiegiem: Ks. prokurator Mieczysław Wach, kl. Piotr Sokalski � Prezes KU AZS WSD Częstochowa, kl. Paweł Kulasiewicz, kl. Jakub Raczyński oraz kl. Arkadiusz Makles.

Przemówienie arcybiskupa Stanisława Nowaka na uroczystości zakończenia mistrzostw.

Uczestnicy mistrzostw i goście w auli Jana Pawa II w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów mistrzostw z arcybiskupem.

Koncert seminaryjnego zespołu „Schekinah”.

Medale dla zwycięzców mistrzostw.

Nagrody dla zwycięzców i uczestników.

Puchary dla zwycięskich drużyn.