Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach 22-24 lutego w naszym domu miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Do budynku seminarium zjechało 70 młodych ludzi, którzy usiłowali odkryć swoje miejsce w Kościele i bliżej poznać Pana Boga, spędzając ten czas wraz ze wspólnotą kleryków. Całość przygotowało apostolstwo powołań naszego seminarium – klerycy wraz z ojcami duchownymi: Księdzem Michałem Pabiańczykiem i księdzem Łukaszem Dyktyńskim.

Tegoroczne Rekolekcje Powołaniowe przebiegały pod hasłem „W domu Boga”. Ich zadaniem było wprowadzić młodych, którzy do nas przyjechali, w świat, w którym Bóg jest bardzo blisko. Pierwszego dnia był czas pojednania z Ojcem, który zaprosił wszystkich do spotkania ze swoim Miłosierdziem. Dodatkowo rekolektanci mogli spotkać się z księżmi, którzy chętnie podzielili się swoim świadectwem.

W sobotę – drugiego dnia – wspólnie zgłębialiśmy tajemnice modlitwy. Konferencja ojca Michała, spotkania w grupach, wspólny czas modlitwy oraz konferencja z pytaniami księdza Arcybiskupa to tylko niektóre z wydarzeń przenoszące nas w świat modlitwy i odkrywania powołania. Nie zabrakło wspólnej kawy z klerykami i rekreacji – jedni brali udział w grze w piłkę – inni oglądali konkurs skoków narciarskich. Nikt się nie nudził. Zwieńczeniem całego dnia była Eucharystia, podczas której ksiądz rektor Grzegorz Szumera podkreślał, że ważnym zadaniem dla młodego człowieka jest wejście na górę modlitwy – górę Tabor. Po Mszy Świętej był czas nocy nikodemowej. To czas, gdzie młodzi mogą porozmawiać o wierze i powołaniu z księżmi przełożonymi, a także z klerykami. Jak podkreślają uczestnicy, odbyło się wiele wspaniałych rozmów.

Ostatni dzień stał pod znakiem Kościoła i świadectwa. Podczas niego klerycy dzielili się świadectwem działania Pana Boga w ich życiu, a ponadto, konferencję dotyczącą Kościoła wygłosił ksiądz prefekt Kamil Zadrożny. Całość rekolekcji podsumowała Msza Święta, której przewodniczył ksiądz rektor Adam Fogelman. Podkreślał on potrzebę realizacji życiowego powołania – inaczej życie przestanie mieć sens. Po wspólnym obiedzie wszyscy serdecznie się pożegnaliśmy. Jednym mówimy  do zobaczenia za rok, na następnych rekolekcjach powołaniowych. Wierzymy jednak głęboko, że spośród tej wspaniałej armii mężczyzn, która gościła w naszym domu, jakaś część już od października wejdzie w poczet kandydatów do kapłaństwa.

GALERIA

 

MG