Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Corocznie, w dniach od 18 do 25 stycznia, chrześcijanie na całym świata trwają na szczególnej modlitwie o jedność i pokój pomiędzy wspólnotami ochrzczonych. Na zakończenie obchodów Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan - w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła Narodów, 25 stycznia, w kościele rektorackim p.w. Najświętszego Imienia Maryi - arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak przewodniczył uroczystej Eucharystii w intencji zjednoczenia chrześcijan. We wszystkich obchodach uczestniczyli przedstawiciele Kościołów i wspólnot wyznaniowych z Częstochowy i okolic oraz wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie z księżmi przełożonymi i profesorami. Seminarium włączyło się w modlitwę chrześcijańskiego świata przez Msze święte o jedność chrześcijan sprawowane w kaplicy seminaryjnej.

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka.