Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Corocznie, w dniach od 18 do 25 stycznia, chrześcijanie na całym świata trwają na szczególnej modlitwie o jedność i pokój pomiędzy wspólnotami ochrzczonych. Na zakończenie obchodów Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan - w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła Narodów, 25 stycznia, w kościele rektorackim p.w. Najświętszego Imienia Maryi - arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak przewodniczył uroczystej Eucharystii w intencji zjednoczenia chrześcijan. We wszystkich obchodach uczestniczyli przedstawiciele Kościołów i wspólnot wyznaniowych z Częstochowy i okolic oraz wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie z księżmi przełożonymi i profesorami. Seminarium włączyło się w modlitwę chrześcijańskiego świata przez Msze święte o jedność chrześcijan sprawowane w kaplicy seminaryjnej.

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka.