Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Corocznie, w dniach od 18 do 25 stycznia, chrześcijanie na całym świata trwają na szczególnej modlitwie o jedność i pokój pomiędzy wspólnotami ochrzczonych. Na zakończenie obchodów Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan - w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła Narodów, 25 stycznia, w kościele rektorackim p.w. Najświętszego Imienia Maryi - arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak przewodniczył uroczystej Eucharystii w intencji zjednoczenia chrześcijan. We wszystkich obchodach uczestniczyli przedstawiciele Kościołów i wspólnot wyznaniowych z Częstochowy i okolic oraz wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie z księżmi przełożonymi i profesorami. Seminarium włączyło się w modlitwę chrześcijańskiego świata przez Msze święte o jedność chrześcijan sprawowane w kaplicy seminaryjnej.

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka.