Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniu 2 maja w naszym seminarium przeżywaliśmy dzień skupienia. Stanowił on przygotowanie do przeżywanej dnia następnego Uroczystości Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Konferencje wygłosił ojciec Józef Augustyn SJ.


Ojciec Józef Augustyn to znany rekolekcjonista, wydawca wielu książek oraz kierownik duchowny. Jego wieloletnia posługa owocuje ogromnym doświadczeniem w życiu duchownym, które przekazywał nam podczas dnia skupienia. Podczas tego dnia skupienia poruszane były tematy, które odnosiły się do przeżywania życia wewnętrznego w formacji seminaryjnej. Rozważania te były oparte na zapiskach duchowych ks. Jana Ślęzaka oraz na liście papieża Benedykta XVI o obecnej sytuacji w Kościele. Nasz rekolekcjonista podkreślał między innymi fakt, jak wielką wartość stanowi dla chrześcijan Eucharystia. Jawi się ona nie tylko jako obrzęd, ale jako cały styl życia, które oddane jest na ofiarę - tak jak życie Chrystusa. Podkreślił również niezbędną rolę w życiu chrześcijan Maryi. - Jest Ona prawdziwą przewodniczką, nauczycielką pokory i czystości - nauczał o. Józef Augustyn. Treści te pomogły nam wejść w ten szczególny miesiąc poświęcony Matce Bożej.

 

Fot./Tekst

kl. TN