Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniu 2 maja w naszym seminarium przeżywaliśmy dzień skupienia. Stanowił on przygotowanie do przeżywanej dnia następnego Uroczystości Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Konferencje wygłosił ojciec Józef Augustyn SJ.


Ojciec Józef Augustyn to znany rekolekcjonista, wydawca wielu książek oraz kierownik duchowny. Jego wieloletnia posługa owocuje ogromnym doświadczeniem w życiu duchownym, które przekazywał nam podczas dnia skupienia. Podczas tego dnia skupienia poruszane były tematy, które odnosiły się do przeżywania życia wewnętrznego w formacji seminaryjnej. Rozważania te były oparte na zapiskach duchowych ks. Jana Ślęzaka oraz na liście papieża Benedykta XVI o obecnej sytuacji w Kościele. Nasz rekolekcjonista podkreślał między innymi fakt, jak wielką wartość stanowi dla chrześcijan Eucharystia. Jawi się ona nie tylko jako obrzęd, ale jako cały styl życia, które oddane jest na ofiarę - tak jak życie Chrystusa. Podkreślił również niezbędną rolę w życiu chrześcijan Maryi. - Jest Ona prawdziwą przewodniczką, nauczycielką pokory i czystości - nauczał o. Józef Augustyn. Treści te pomogły nam wejść w ten szczególny miesiąc poświęcony Matce Bożej.

 

Fot./Tekst

kl. Tomasz Nowak