Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniu dzisiejszym przeżywaliśmy w naszym seminarium dzień drzwi otwartych. Z całego serca dziękujemy wszystkim za obecność!Jest to już naszą wieloletnią tradycją, aby przyjmować pod dach naszego seminarium dzieci i młodzież, wśród których największy procent stanowią ministranci.

Podczas każdego takiego spotkania nasi goście mogą zobaczyć jak wygląda seminarium, wspólnie z alumnami przeżyć Eucharystię oraz wziąć udział w grach i zabawach przygotowanych przez kleryków specjalnie na tę właśnie okazję.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność! Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok!

 

GALERIA

kl. Tomasz Nowak