Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Takim określeniem można nazwać czas rekolekcji, które jako wspólnota alumnów przeżyliśmy na początek nowego roku akademickiego 2019/2020. W czasie pogłębionej modlitwy i milczenia przewodził nam ojciec Stanisław Jarosz, paulin. Rekolekcje stanowią pomost między kleryckimi wakacjami a nowym rokiem formacyjnym.

23 września w domu ziarna obecni byli wszyscy klerycy. W godzinach wieczornych, Mszą Świętą, rozpoczął się wyjątkowy czas – rekolekcje na początek roku akademickiego. Przez 4 dni alumni w ciszy zewnętrznej mogli więcej czasu poświęcić na modlitwę, lekturę Pisma Świętego i książek duchowych. Szczególnym ubogaceniem okazały się konferencje, które przygotował dla nas nasz rekolekcjonista.

Ojciec Stanisław, który na co dzień posługuje w Brdowie, jako członek zakonu paulinów pełnił wiele rozmaitych posług. Odpowiada m.in. za duchową adopcję dziecka poczętego, czy za peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Całe jego życie zakonne było wypełnione wieloma rozmaitymi doświadczeniami, którymi bardzo chętnie z nami się dzielił. Ujmujące było to, że słowa te miały głęboki sens duchowy i odnosiły się do komentowanych przez rekolekcjonistę słów Pisma Świętego.

Wszystkich alumnów ujęła niezwykła prostota i bezpośredniość przekazu, a także niezwykłe nabożeństwa wieczorne, podczas których wszyscy alumni mogli uczyć się przebaczenia ran z przeszłości oraz zawierzenia Maryi, Matce Bożej własnej przyszłości. Czas tych rekolekcji był dla kleryków wielkim ubogaceniem i dobrym wstępem w nadchodzący rok formacji. Przed wspólnotą wiele wyzwań, które dzięki temu czasowi wydają się bliższe zrealizowania.

Prosimy naszych czytelników o modlitwę w intencji naszego rekolekcjonisty, o. Stanisława Jarosza OSPPE, a także o owoce tych rekolekcji, byśmy jako wspólnota, coraz bardziej wzrastali ku Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi.

 

MG