Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Kościół katolicki czci św. Tomasza z Akwinu - Doktora Kościoła, jako patrona teologów i filozofów. Wspólnota seminaryjna w sposób szczególny zatem wspomina świętego, który patronuje zgłębianiu świętej Teologii. Tradycyjnie obchody, w dniu liturgicznego wspomnienia - 28. stycznia, zostały zainaugurowane wykładem nawiązującym do nauczania Doktora Anielskiego. Tegoroczną prelekcję pt. „Koncepcja homilii u świętego Tomasza z Akwinu” wygłosił ks. prof. dr hab. Wojciech Pazera - wykładowca homiletyki. Po wykładzie księża profesorowie i przełożeni oraz alumni zgromadzili się w kościele seminaryjnym, gdzie pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji instytucji naukowych naszej archidiecezji - Seminarium i Instytutu Teologicznego.

Kaplica pw św. Tomasza z Akwinu w Domu Profesora.

Tradycyjnie obraz św. Tomasza z Akwinu na uroczysta Mszę św.
jest przenoszony do kościoła seminaryjnego.

Ks. prof. dr hab. Wojciech Pazera - wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Profesorowie, przełożeni i alumni zgromadzeni na wykładzie w auli św. Jadwigi
WSD w Częstochowie

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa dr. Stanisława Nowaka.