Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

7 października w naszym seminarium oficjalnie rozpoczęliśmy nowy rok studiów. Jak zawsze była to również okazja do tego, by swoją immatrykulację przeżyła wspólnota alumnów roku I – szego.

Wspólna Eucharystia, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo, rozpoczęła uroczystą inaugurację roku. Wraz z nim modliło się wielu kapłanów, wśród nich nasi profesorowie i przełożeni. Obecni byli także nasi świeccy profesorowie i przyjaciele seminarium oraz przedstawiciele mediów.

Inauguracja była także okazją do pogłębienia wiedzy. Wykład księdza biskupa Ignacego  Deca na temat współczesnych ideologii okazał się gratką dla miłośników filozofii. Na auli seminaryjnej oprócz tego wykładu, miało miejsce zaprzysiężenie kleryków I – szego roku. Siedmiu alumnów (5 - WSD Częstochowa, 2 – WSD Sosnowiec) potwierdziło swoje pragnienie studiowania i rozwijania się w naszym Seminarium. Cała uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu Gaudeamus Igitur oraz obiadem. Wierzymy, że gorliwości, którą przyrzekali nasi bracia z I – szego roku nie zabraknie wszystkim alumnom i wykładowcom na cały rok studiów.

 

 MG