Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

7 października w naszym seminarium oficjalnie rozpoczęliśmy nowy rok studiów. Jak zawsze była to również okazja do tego, by swoją immatrykulację przeżyła wspólnota alumnów roku I – szego.

Wspólna Eucharystia, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo, rozpoczęła uroczystą inaugurację roku. Wraz z nim modliło się wielu kapłanów, wśród nich nasi profesorowie i przełożeni. Obecni byli także nasi świeccy profesorowie i przyjaciele seminarium oraz przedstawiciele mediów.

Inauguracja była także okazją do pogłębienia wiedzy. Wykład księdza biskupa Ignacego  Deca na temat współczesnych ideologii okazał się gratką dla miłośników filozofii. Na auli seminaryjnej oprócz tego wykładu, miało miejsce zaprzysiężenie kleryków I – szego roku. Siedmiu alumnów (5 - WSD Częstochowa, 2 – WSD Sosnowiec) potwierdziło swoje pragnienie studiowania i rozwijania się w naszym Seminarium. Cała uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu Gaudeamus Igitur oraz obiadem. Wierzymy, że gorliwości, którą przyrzekali nasi bracia z I – szego roku nie zabraknie wszystkim alumnom i wykładowcom na cały rok studiów.

 

 MG