Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W nocy z 11 na 12 października, wspólnota seminariów wraz z przełożonymi przebywali na Jasnej Górze na czuwaniu modlitewnym. Była to okazja do zawierzenia całego roku nauki i rozwoju Najświętszej Maryi Pannie.

Kapłaństwo w dzisiejszych czasach – taki temat przyświecał konferencji księdza Łukasza Dyktyńskiego, która rozpoczęła nasze wspólne czuwanie. Nasz ojciec duchowny wskazywał jak bardzo dziś świat potrzebuje świętych kapłanów i skąd mogą brać się powołania. Po tym zamyśleniu, rozważania prowadzili klerycy. Ich modlitwa koncentrowała się wokół osoby Ducha Świętego i misji w Kościele.

Ponadto całość zwieńczała modlitwa różańcowa oraz Eucharystia, którą celebrował ksiądz biskup Andrzej Przybylski. Wierzymy, że czas modlitwy spędzony u Jasnogórskiej Królowej będzie niezwykle owocował podczas codziennych zajęć całej wspólnoty.

 

 MG